Todo lo que hay que saber a los 7 años; resumen y crítica

Páginas: 33 (8192 palabras) Publicado: 27 de diciembre de 2010
Comentari del llibre
“Todo lo que hay que saber
a los siete años”
de
Donata Elschenbroich

Laia Blanch Xicart
Coneixement del medi social i cultural
Grup M1, Educació Infantil
1º semestre, curs 2009 /2010

Índex

1.- Sobre el llibre “Todo lo que hay que
saber a lossiete años”..................................................pàg. 2

2.- L’ educació i la descoberta del món.................................pàg. 5

3.- Què han de saber els infants als set anys?.......................pàg. 10

4.- Les entrevistes.............................................................pàg. 15

4.1.- Algunes reflexions extretes de lesentrevistes..................pàg. 17

4.1.1.- El cànon educatiu i el currículum
d’ educació infantil.......................................................pàg. 17

4.1.2.- La curiositat, la creativitat i l’ experimentació
com a manera de descobrir el món.................................pàg. 20

4.1.3- El coneixement delmedi..................................................pàg. 22

4.1.4.- La intel·ligència radiant i la transició
del parvulari a l’ educació primària....................................pàg. 24

6.- Estampes educatives: un repàs a la llista d’ allò
que cal conèixer als set anys..........................................pàg. 26

7.-Bibliografia..................................................................pàg. 33

1.- Sobre el llibre “Todo lo que hay que saber a los siete años”

Què cal saber als set anys? Amb el plantejament reiterat d’ aquesta pregunta Donata Elschenbroich es proposa investigar les concepcions de la infància existents en l’ actualitat i descobrir les múltiples maneres d’ entendre i plantejar l’ educació per afavorir el desenvolupament dels infants al llarg dels primers setanys de vida. A través de la confecció d’ una llista inicial de coses que cal conèixer als set anys i la posterior modificació i reel·laboració de la llista amb l’ ajuda les més de 150 persones que l’ autora i els seus col·laboradors van entrevistar, Elschenbroich pretén posar de manifest la importància de l’ existència d’ un cànon educatiu i perfilar les característiques que ha de tenir aquestcànon epr a que sigui vigent en l’ actualitat.

L’ objectiu d’ aquest treball investigatiu és poder proposar un model d’ aprenentatge òptim i adequat per als primers anys de vida dels infants i reflexionar sobre com podem els adults ajudar als més menuts a descobrir el món que els envolta. També pretén fer-nos conscients de la importància que té saber aprofitar les oportunitats educatives que ensofereix l’ entorn per a contribuir en el desenvolupament dels més petits. D’ altra banda, l’ autora també es proposa reflexionar sobre la conveniència de disposar d’ un cànon educatiu actual, obert i flexible que serveixi de guia als adults en la tasca d’ educar als infants.

El llibre s’ estructura en quatre parts diferenciades. En el primer capítol, l’ autora fa una extensa reflexió sobre elconeixement i l’ educació, sobre el paper que tenen les persones adultes i les institucions (pares i mares, educadors o altres adults, escoles i llars d’ infants, etc.) en la descoberta del món dels infants. També inclou en aquest capítol la llista inicial de tot allò que creu necessari que els nens i nenes coneixin als set anys. Aquesta llista serà ampliada, comentada i redefinida al llarg delscapítols posteriors. Finalment, també ens parla sobre la necessitat i la conveniència d’ establir un cànon educatiu coherent i adequat a la situació actual de la societat i ens ofereix una perspectiva històrica sobre els diferents cànons educatius que han existit i sobre la seva validesa i evolució al llarg dels segles. En aquesta part, posa especial èmfasis en el cànon educatiu proposat per Jan...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Resumen 7 Años En El Tibet
  • Resumen 7 años en el tibet
  • Resumen "Todo Lo Que De Cultura Hay Que Saber"
  • Resumen de resumen "7 años en el tibet"
  • todos los dias desde que tengo 7 años
  • resumen del capitulo 7 de cien años de soledad
  • Resumen de capitulos 1-7 de 100 Años de Soledad
  • Critica y resumen los 7 habitos de los adolescentes adolescente

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS