Topicos literarios

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (471 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ELS TÒPICS LITERARIS:
BEATUS ILLE
L'autor del text que va donar lloc al tòpic del Beatus ille és el poeta llatí Horaci.
Tambe ens el presentaba l'escriptora Maria Àngels Anglada:
això ho va feren uns llibres anomenats Sàtires; i donà
preceptes i opinions sobre art i literatura a les Epístoles.
Aquests llibres, al costat de les seves Odes
immortals i l’anomenat Èpodes, formen el conjunt dela seva obra.”
Maria Àngels Anglada, Retall de la vida a Grècia i a Roma (Empúries, 1997)
CARPE DIEM També és un fragment d'un vers d'Horaci, concretament del Llibre I d'Odes
UBI SUNT“ és un delstòpics literaris associats amb el temps de més fama.
La frase llatina significa"on són" i fa referència a tot el passat que ha quedat
enrere pel pas inexorable del temps.
S'usa per expressarnostàlgia i malenconia recordant els bons moments
però també és una crida a reflexionar
sobre la brevetat de la vida (i per tant sobre la importància d'aprofitar-la).
Alguns autors famososper l'ús deltòpic són Jorge Manrique, Ossian o François Villon.
Impregna la majoria de poemes medievals.”
L'obra més coneguda és la de François Villon:
“Balada de les dames d'altre temps”
Altres tòpicsimportants són: tempus fugit
(el temps fuig irremediablement i no podem fixar-lo);
locus amoenus (un lloc deliciós on trobem tot allò que ens pot donar plaer:
vegetació bundant,aigua i una faunaagradable); memento mori (recorda que has de morir);
i descriptio puellae(descripció d'una bella joveneta).

ESQUEMA DEL COMENTARI DE TEXT
Lectura i comprensió
Contextualització
Tema i argumentestructura
Recursos estilístics
conclusió
Redacció del comentari

Francesco Petrarca(1304-1374)va néixer a Arezzo.
La seva família, exiliada, s’establí a prop d’Avinyó.
Estudià a Bolonya i tinguéforts vincles amb els ambients polítics
i eclesiàstics,de què intentà servir-seper a garantir la seva
independència intel·lectual. Descobrí diversos manuscrits
llatins que estudià i copià.L’any...
tracking img