Tr creacio empresa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1026 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INTRODUCCIÓ

Aquest treball es basarà en la creació d’una empresa, la qual treballarà en la distribució i la comercialització de productes óptics, desde olleres de sol i vista fins a productes més esportius, com poden ser les mascaras d’esquí i les olleres per al surf.

L’objectiu d’aquest treball és fer una empresa factible económicament parlant, es crearan uns objectius i unes xifres ques’hauràn d’intentar assolir per tal de fer de l’empresa un negoci rendible.

S’haurà d’estudiar desde tota la creació de l’empresa, així com la seva organització interna i planificació. La planificación comercial, com les zones on podrem vendre els productes i els metodes que utilitzarem per això. El produte, que inclourà entre d’altres, els preus de cost i de venda i l’explicació de la marcaque utilitzarem. La secció de publicitat, on calcularem els costos que utilitzarem per aquest sector i els mètodes que farem servir. I finalment analitzarem la competència i la situació de l’empresa dins el mercat.

Ja que el objectiu el tenim ja marcat (fer que l’empresa sigui rendible), la hipótesi d’aquest treball serà mirar si aquesta empresa te lloc dins del mercat en aquest sector.

INDEX1. Introducció

2. Empresa

2. Descripció

3. Creació

4. Localització

5. Organigrama intern

6. Objectius

7. Timming

8. Estrategia

9. Compte d’explotació

3. Organigrama comercial

3.1 Política comercial

3.2 Red de vendes

3.3 Zona de vendes

3.4 Remuneració

3.5 Política dedescomptes

3.6 Objectius de venda

4. Producte

4.1 Marca

4.2 Línies de producte

4.3 Preus de cost i venda

4.4 Desenvolupament coleccions

4.5 Timming de llançament del producte

5. Publicitat

5.1 Objectius

5.2 Costos

5.3Packaging – personalització del producte

6. Mercat

6.1 Análisi de la competencia

6.2 Posicionament

6.3 Situació del mercat

7. Conclusions

EMPRESA

2. Descripció

Aquest projecte es basarà en la creació d’una empresa, de la qual només hi haurà un propietari i administrador, la finalitat d’aquesta serà ladistribució i la comercialitació de productes optics, concretament ulleres de vista i de sol, també tindrem una línia més esportiva, que vendrà mascaras d’esquí i de surf.

3. Creació

Per crear una empresa, cal tenir present una sèrie de punts:

• S’ingressen 3.006 € en un depòsit al banc, degut a que l’empresa és una Societat limitada, aquest és el capital social exigit quan escrea una SL. En el cas que l’empresa fos una societat anònima s’hauria d’ingressar un depòsit de 60.100 €, però no és el cas.

• Registrar el nom de l’empresa com a OPTISPORT, SL. Aquest procés s’haurà de fer en el Registre mercantil, així com l’inscripció de l’empresa i l’inscripció del nom de la marca I·LENS. S’ha de tenir en compte que molts noms ja estan registrats.

• Contractaruna gestoría per portar els temes fiscals de l’empresa.

• Firma davant notari de tots els poders de l’empresa a les persones que es creguin convenients.

4. Localització

La localització d’una empresa be a ser com el seu DNI, amb les seves dades personals.

Raó Social: OPTISPORT, S.L

Fundació: 2010

Sector: Óptic-esportiu

Ubicació: Poligon IndustrialVallmorera (Vilassar de dalt)

Activitat: Comercialització i distribució d’ulleres de sol i de vista, máscaras d’esquí i surf.

Ambit d’actuació: España i Andorra.

5. Organigrama intern i funcions.

[pic]

L’organigrama intern de l’empresa constarà de:

Director general: És la màxima autoritat en la gestió i la administració de l’empresa. Aquest contractarà a una serie de...
tracking img