Trabaj

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (359 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Catalogo de cuenta | | | | | |
| | | Tipo de cuenta | | |
No. De cuenta | Descripción | Deudor | Acreedor | Controladora | Detalle |
1000-000 | Activo | | | | |
1101-000| Caja y fondo fijo | D | | C | |
1101-001 | Caja general | D | | C | |
11 01-002 | Fondo fijo | D | | C | |
| | | | | |1102-000 | Bancos | D | | C | |
1102-001 | Moneda nacional | D | | C | |
1102-002 | Banamex | D | | | D |
1102-003 | Bancomer | D | | | D|
1102-004 | HSBC | D | | | D |
| | | | | |
1103-000 | Almacenes de mercancía. | | | C | |
1103-001 | Almacén de Bodega 1 | D | | | D || | | | | |
1104-000 | Clientes | D | | C | |
1104-001 | Clientes menudeo | D | | | D |
1104-002 | Clientes mayoreo | D | | | D |
| | || | |
1105-000 | Deudores diversos | D | | | D |
| | | | | |
1106-000 | Documentos por cobrar | D | | | D |
| | | | | |1200-000 | Activos fijos| | | | |
1201-000 | terrenos | D | | | D |
1203-000 | Edificios | D | | | D |
| | | | ||
1205-000 | Mob. y Equip. de oficina | D | | C | |
1205-001 | Mobiliario | D | | | D |
| | | | | |
1207-000 | Eq. De computo | D | | C | |
1207-001 | Compra de Eq. decomputo | D | | | D |
| | | | | |
1209-000 | Eq. de transporte | D | | C | |
1209-001 | Vehículos | D | | | D |
| | | | | |
1400-000 | Activo Diferido...
tracking img