Trabajao eso

Páginas: 5 (1051 palabras) Publicado: 7 de noviembre de 2011
1. Geologia històrica
Geologia (fa 5.000 anys): Ciència que estudia la Terra, la seva història i els processos que li han donat forma. 
* Tot comença quan els artesans buscaven materials per fabricar monedes de canvi...
* Biologia, Ecologia, Geoquímica/física, Climatologia, Paleontologia, Estratigrafia etc.
* Teories
* Neptunisme (Werner): totes les roques s’han format perprecipitacions químiques en un mar primitiu.
* Història de la Terra
Plutonisme (Hutton): L’origen de les roques era magmàtic resultant de la calor interna del planeta. També, totes les roques eren erosionades i transportades fins a conques sedimentàries.
* Catastrofisme (Werner): la història de la Terra és un successió continua de catàstrofes (Big-Bang, diluvi universal...)
*Uniformisme/actualisme(Hutton): Els esdeveniments que tenen lloc avui dia, són semblants als del passat “el present és la clau del passat”.
* FORMACIÓ DE LA TERRA
La Terra i el sol es van formar alhora quan una gran massa de matèria (pols i gas) va començar a concentrar-se per efecte de la gravetat al voltant d’un nucli més dens i a girar a velocitat formant anells concèntrics.
La massa central acausa de les pressions i Tª va començar un procés de fusió d’àtoms que va donar lloc a l’alliberament d’energia. Aquest succés va donar lloc a un protoestel Sol.
La resta de la matèria sobrant que girava en els anells, comença a ordenar-se segons la seva densitat ( d. [interior] d. [exterior] ).
Acreció planetesimal: Procés pel qual el refredament i concentració gravitatòriade partícules, es van formar petits protoplanetes que en xocar va formar planetes.
* Tot seguit...
La calor produïda pels impactes de meteorits va ordenar els materials segons la seva densitat ( d. [nucli] d. [atmosfera] ).
Quan la Terra va començar a refredar-se es va crear una capa sòlida (escorça) on hi abundava una gran act. Sísmica que junt amb el refredament del planetavan originar pluges oceans
L’atmosfera estava formada per vapor d’H2O, metà, amoníac, CO2...Era molt en O2. La radiació ultraviolada va trencar les molècules de vapor d’H2O deixant lliure l’H i consumint l’O2 fins a esgotar-se (oxidació).
El bombardeig constant de meteorits va enriquir l’atmosfera en O2 (entre altres), afavorint l’aparició dels 1r organismes fotosintètics i de laformació de la capa d’ozó (absorbeix la radiació ultraviolada que arriba del Sol). També permetrà la vida fora de l’aigua.
* ESTRATIGRAFIA
Branca de la geologia que estudia i interpreta les roques sedimentàries.
* Estrat: capes de roca sedimentària que corresponen a un període de sedimentació. Estan ordenats horitzontalment per la seva antiguitat, de sota (base/vell) a dalt(sostre/jove).L’estratigrafia estableix uns principis que ens permet saber l’edat relativa dels estrats:
* P. d’horitzontalitat (Steno): els sediments d’una conca es dipositen de forma horitzontal a la superfície.
* P. de superposició (Steno/Lehmann): els estrats més antics es troben a la part inferior i els joves a dalt. [els estrats joves s’aguanten sobre els estrats vells].
* P. de la successiófaunística(Smith): en cada interval de temps hi van viure organismes que van poder fossilitzar i que són diferents dels seus antecessors i successors.
* P. uniformitarisme(Hutton/Lyell): “el present és la clau del passat”.
* P. simultaneïtat d’esdeveniments: grans catàstrofes que han tingut lloc en el passat.
Situació dels estrats: S’inicien horitzontalment, es poden inclinar, disposar-severtical fins i tot es poden invertir per diferents processos interns. S’ha de reconèixer la base i superfície de l’estrat per saber l’ordre de la sedimentació.
Molts organismes deixen marques de la seva activitat sobre el substrat, que en el cas de les excavacions ens indiquen la polaritat de l’estrat, és a dir:
* Bioturbació: Activitat sobre un substrat tou.
* Bioerosió: Activitat...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • TRABAJAO
  • trabajao
  • trabajao
  • trabajaos
  • Trabajao
  • Trabajao
  • trabajao
  • trabajao

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS