Trabajo adolescencia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (877 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 14 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ÍNDEX

1. NECESSITATS DELS ADOLESCENTS:

Pàgina

❖ Necessitats de salut i higiene: 2
Bona alimentació
Atencions mèdiquesFer esport
Lloc on viure
Entorn saludable i net

❖ Necessitats socials i d’oci: 2-3Relacions socials
Activitats lúdiques
Esport

❖ Necessitats d’educació i formació: 3
Educaciófamiliar
Rutines
Límits i normes
Llibertat i responsabilitats
Presa de decisionsEscolarització
Reforç escolar
Estimulació

❖ Necessitats afectives i emocionals: 3-4Suport emocional

Respecte, confiança i independència

Reforç de l’autoestima

Bon vincles amb cuidadors i/ofamiliars

Protecció i tranquil·litat

NECESSITATS DEL ADOLESCENTS:

❖ NECESSITATS DE SALUT I HIGIENE

← Bona alimentació: en aquesta etapa es necessita unadieta equilibrada que l’aporti els nutrients vitamínics i energètics necessaris, ja que és una etapa on hi ha molts canvis físics i es du una gran activitat on es gasten moltes energies.

← Atencionsmèdiques: és important tenir control de la salut, com a la resta d’etapes, per tal de no desenvolupar carències o enfermetats. A més, de donar-los informació sobre mètodes de protecció i control.← Fer esport: a l’adolescència l’exercici físic és molt necessari per tal de mantenir-se actiu i tenir una bona forma física que previndrà de possibles enfermetats futures.

← Lloc on viure:...
tracking img