Trabajo aspb

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 28 (6918 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
TREBALL DE PRÀCTIQUES
SALUT COMUNITÀRIA DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU

1. ÍNDEX Pàg. 1

2. INTRODUCCIÓ Pàg. 2

3. DESCRIPCIÓ I ANÀLISI DE LA POBLACIÓ Pàg. 4

3.1. Descripció del districte Pàg. 4

3.2. Descripció de la població Pàg. 5

3.3. Descripció dels problemes de salut més freqüents Pàg. 7

4. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI Pàg. 9

5. PROGRAMA OPROGRAMES EN QUE PARTICIPA EL SERVEI Pàg. 13

5.1. Programes en l’àmbit escolar Pàg. 13

5.2. Programes en l’àmbit comunitari Pàg. 15

5.3. Relació d’un programa amb necessitats de la població. Pàg. 16

6. PRÀCTICA D’OBSERVACIÓ Pàg. 17

7. PAPAER DE LA INFERMERIA A LA COMUNITAT Pàg. 22

8. ANNEXES Pàg.24

9. BIBLIOGRAFIA Pàg. 29

2. INTRODUCCIÓL’objectiu d’aquest treball és fer un petit estudi del districte de Sant Andreu de Barcelona, comparant els diferents barris que té el districte i les seves desigualtats a nivell econòmic, social, educatiu i pel que fa a les necessitats de salut.

Els meus objectius durant la meva estància en aquest centre són:

• Conèixer la comunitat en la que es realitza la intervenció i els seus recursos.• Comprendre i identificar les dinàmiques de la política sanitària i l’organització i funcionament dels serveis.

• Conèixer i identificar els programes que s’estan implementant a diferents grups de la comunitat, i ser capaç d’analitzar la seva pertinença.

• Reconèixer la importància de l’observació en el context de la intervenció.

• Ser capaç de fer una reflexió al voltantdel paper de la infermeria a la comunitat i les seves potencialitats.

Gràcies a aquestes pràctiques podrem observar els problemes existents en aquesta comunitat i poder entendre les causes que duen a l’existència d’aquests problemes i que ens pot servir per emprendre activitats per solucionar aquests problemes.

Un altre punt important d’aquest treball, és conèixer el centre en el qual esticrealitzant les practiques d’infermeria comunitària.

El lloc on estic realitzant les meves practiques, és a l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) del districte de Sant Andreu. Aquest equip es troba a l’Av. Meridiana nº428, i la podem trobar dins del CAP de Sant Andreu. Tot i així, l’edifici principal de l’Agència de Salut Pública, està a la Pl. Lesseps nº1.

Pel que fa a l’ASPB és unorganisme autònom creat pel consorci sanitari de Barcelona, gràcies a un acord entre l’Ajuntament de Barcelona (60%) i la Generalitat de Catalunya (40%).

L’objectiu de l’ASPB és vetllar per la salut dels ciutadans i visitants de Barcelona, mitjançant:

• La valoració de les necessitats de salut de la població.

• El desenvolupament de polítiques i accions de prevenció i control demalalties, així com de la promoció i protecció de la salut.

• La garantia de l’equitat en l’accés dels ciutadans als serveis.

• La contribució al desenvolupament d’un entorn ambiental i social sostenible per a la salut.

En el meu treball, hem centraré principalment en la intervenció a la comunitat dins de l’àmbit escolar, ja que ha sigut amb el que més he estat en contacte i el quemés he pogut treballar i observar.

Gràcies a aquestes pràctiques, espero poder conèixer una faceta de la infermeria comunitària que pràcticament desconeixia, i saber totes les activitats que duen a terme dins de la comunitat.

Finalment, com Sant Andreu és el meu districte, ja que visc al barri de Navas, espero poder conèixer més profundament les característiques del meu districte, així comles de la població, i d’aquesta manera poder tenir més coneixements del lloc on visc i de les possibles diferencies que es podem trobar amb la resta de Barcelona.

3. DESCRIPCIÓ I ANÀLISI DE LA POBLACIÓ

3.1. DESCRIPCIÓ DEL DISTRICTE

La ciutat de Barcelona està dividida en 10 districtes (Ciutat Vella, Eixample, Sants-Montjuic, Les Corts, Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou...
tracking img