Trabajo iberdrola

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 19 (4693 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
economia de l’empresa | |
|Part 1: Anàlisi de la indústria |
|IBERDROLA |
||
| |
| |
|| |

| |

Índex
a. Introducció: breu descripció de la indústria, les característiques principals. 3
Característiques de l'energiaelèctrica: 3
Fonts de l'energia elèctrica: 3
Mercat elèctric: 4
b. Els segments de la industria 5
Productors de la industria elèctrica espanyola: 5
Segments de consumidors d’electricitat a Espanya: 6
c. Context econòmic i polític: els indicadors econòmics rellevants per a la indústria, regulacions governamentals, etc. 8
d. L'estructura de la indústria: Analitzar les cinc forces competitives 15(Porter, 1980): 15
1. Amenaça de nous entrants: 15
Barreres d’entrada: 15
Factors de atac en el mercat elèctric espanyol: 16
Economies d’escala: 18
2. Proveïdors/Comercialitzadors: 20
Comercialitzadors: 20
Preus mitjos en el sector elèctric (€/MWh): 20
3. Clients: 22
Canal de distribució: 22
4. Substituts: 23
5. La rivalitat: 23
e. Conclusions: aspectes positius i negatius per a lasupervivència de 24
l'empresa a ll./t. 24
f. Bibliografia 25

a. Introducció: breu descripció de la indústria, les característiques principals.

L' indústria elèctrica és aquella que s'encarrega de generar i distribuir l'energia elèctrica. Moltes llars i empeses necessiten tenir accés a l'electricitat, espacialment en els països més desenvolupats, on gairebé el 100% de la població té lanecessitat de consumir-la. La demanda d’electricitat deriva de la necessitat d'aquesta per operar els aparells domèstics, equips de l'oficina, maquinaria industrial..

El transport i la distribució de l'electricitat, constitueixen un monopoli natural, ja que és una activitat intensiva de capital, que requereix connexions directes amb els consumidors, la demanda dels quals, varia en períodes relativamentcurts de temps. A més a més, l’impossibilitat d’emmagatzemar electricitat requereix que l'oferta sigui igual o superior a la demanda en cada instant, cosa que suposa necessariament una coordinació entre la producció de l'energia elèctrica i la seva distribució.

Característiques de l'energia elèctrica:

• És utilitzable en qualsevol nivell de potència: Des de poder moure una locomotorafins a encendre una petita llum.
• És fàcil de distribuir fins a qualsevol punt on es necessiti: A través d'una complexa xarxa de cables elèctrics. L'electricitat pot viatjar fins qualsevol punt. No és necessari el seu emmagatzematge.
• És aplicable a qualsevol us imaginable: Pot ser transformada en llum, calor, fred, moviment...
• És neta i silenciosa.

Fonts de l'energia elèctrica:• Les centrals hidroelèctriques: Utilitzen la força de l'aigua
• Les centrals nuclears: Utilitzen urani
• Les centrals tèrmiques: Cremen carbó, petroli o biomassa
• Els parcs eòlics: Aprofiten la força del vent
• Les plaques fotovoltaiques i les plaques solars: Aprofiten l'energia del sol.

Gràfic 1. Composició de la energia elèctrica a Espanya.

[pic]...