Trabajo social

Páginas: 14 (3254 palabras) Publicado: 24 de febrero de 2011
Conceptes bàsics del TS
1ª part: La constitució del TS com a professió
T1: conceptualització del TS
T2: aproximació de la història i l’evolució del TS
T3: ètica i TS

Tema 1: Conceptualització del TS
Professió: quelcom que neix amb una demanda de serveis especialitzats. Allò que s’ofereix és útil.
PARSON: té tres criteris sobre les professions:
1. Han de tenir una formacióteòrica
2. S’han de desenvolupar habilitats
3. Es necessita un medi institucional per garantir la dedicació
Distingeix dos sectors del sistema professional
1. Institucionalització de la disciplina interna
2. Aplicació pràctica
Professió (BOEHM)
* Ha de respondre al interès d’un públic
* Ha de millorar el benestar social
* Ha de dispondre d’uns coneixements coherents isistematitzats
* Els professionals han de tenir uns valors identificables i una actitud que respongui a aquests valors
* Han d’adquirir unes habilitats que siguin la suma de les actituds i els coneixements
* El grup de professionals ha d’estar organitzat i s’han de sentir representats

El TS es reconegut internacionalment. És present a quasi tots els països.
Neix a finals del s-19 ppsdel 20 a Europa i USA.
És el resultat de moviments filantròpics que realitzen tasques d’ajuda a les persones mitjançant voluntaris. (coincideix amb el naixement de les ciències humanes)
Poc a poc es va configurant un espai propi. Té prop d’un segle, però el seu desenvolupament no ha estat igual a tots els territoris, sinó que depèn estretament del context on s’exerceix per desenvolupar-se.Treball Social
S’ocupa dels problemes familiars, personals i socials que sorgeixen de les interaccions humanes.
Vol: la millora de les condicions de vida en cada context històric i social en que s’ha trobat.
Caract: és un ajut directe a les persones, està basat en el contacte personal, l’empatia, la comprensió i el suport emocional.
El TS engloba la persona i el seu món de relacions.Intervé a l’espai privat i a l’espai comunitari (sistema dinàmic de relacions en connexió amb la societat) incentiva la creació d’un espai comunitari sota interessos comuns.
El TS treballa amb la vida quotidiana de les persones des d’una perspectiva humanista, l’esser en relació amb els altres.
Les relacions poden ser positives o negatives, en les relacions conflictives de vegades és necessitenmecanismes per superar-les.
El cicle vital d’una persona és un seguit de situacions que han d’ajudar al creixement personal.
Davant d’un conflicte el TS propicia un canvi a les situacions i capacita les persones per resoldre elles mateixes els conflictes.

La delimitació dels continguts d’una professió no depèn de factors interns, sinó que sempre està en relació amb la societat, jaque aquesta és la que proporciona els elements que incideixen en la manera d’exercir la professió.
Els canvis a l’estructura social es produeixen quan:
* Es produeix una variació al concepte de necessitat
* Hi ha un canvi en la definició de pobresa
* Com s’han conquerit els DDHH
* Com s’han creat diferents ajuts segons la ideologia
L’evolució de la professió és un bon exponentde la societat on aquesta s’ha exercit.
El TS forma part d’un entramat d’activitats i serveis que nomes podem entendre dins el context on es duen a terme. PAYNE: el TS és una activitat social construïda.

El Treball Social com a disciplina
La primera sistematització i metodologia del TS la va ver M. Richmond a pps del s-20 sota la necessitat de racionalitzar i sistematitzar la resolució deproblemes sota un domini específic.
El TS ha d’intentar prevenir i reduir l’exclusió social. A través de la investigació la disciplina contribueix:
* a l’estudi de les necessitats socials
* a l’anàlisi, avaluació i aplicació de les politiques socials
* al desenvolupament de la justícia social
* a l’aplicació dels DDHH
* a la igualtat entre homes i dones

El Treball Social...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Estado, Trabajo social y Politicas Sociales
  • Rol Social Del Trabajador Social
  • Gestión social en trabajo social
  • el informe social en el trabajo social
  • Trabajo Social En La Psicologia Social
  • INTERVENCION SOCIAL EN TRABAJO SOCIAL
  • Psicologia social y trabajo social
  • politica social y trabajo social

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS