Trabajo un mon feliç

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 17 (4093 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 15 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
apitol 1:
1. En què consisteix el mètode Bokanovksy?
És el procés pel qual els nadons es formen a partir d’ un òvul, aquests es fiquen dins un recipient, a on estaven els espermatozoides submergits en un líquid calent, i si no fertilitzaven els tornaven a col•locar dins una altra vegada.
2. Quin significat té la divisa de l’Estat Mundial: Identitat, Comunitat, Estabilitat?
Identitat: vol dirque els individus que hi pertanyen són idèntics, i que per tant són iguals, comunitat: significa que cada societat és més important que els individus que la formen i estabilitat: tot el que està allí està compost de la mateixa manera, i sempre es mantindran les mateixes coses com per exemple la felicitat
3. Què es la sala de predestinació social?
És una sala a on hi ha embrions i a on se’lsinjecta una substància per poder estimular-los i així poder canviar de sexe ja que només volen un 30% de dones. . I també per a que els infants per al seu futur treballant i desprès l’acceptin amb satisfacció. I a on els nens són marcats amb una T i les nenes amb un cercle.
4. quin és l’objectiu final de tot condicionament?
L’objectiu del condicionament és que tots els embrions siguin iguals, i queacceptin la seva feina com a tal.
Capítol 2:
1. Explica el procés de condicionament neoplavià. Per què als deltes se’ls ensenya a odiar les flors?
És un mètode a on els nens tenen uns vuit mesos i els deixen jugar i ser lliure durant un temps. I quan s’ha acabat aquest temps els torturen obligant-los a respirar flors i se’ls ensenya a odiar flors perquè en un futur no volen que s’hi acostin iper això se’ls relaciona les flors amb les descàrregues elèctriques i també perquè la gent que anava amb cotxe tenia que recórrer molts quilòmetres per trobar-ne i desprès se’n anaven sense gastar-ne ninguna.

2. Qui era Pavlov?Explica breument les tesis o idees bàsiques de John B. Watson, fundador del conductisme psicològic.
Pavlov (1849-1936) va néixer en la ciutat rusa de Riazan.va ser un fisiòleg rus conegut per les seves investigacions sobre les glàndules digestives.i també sobre les secrecions psíquiques (són les produïdes per les glàndules sense tenir que tenir ningun aliment dins la boca. Les seve idees bàsiques són: pavlov va començar els seus Pavlov va ser unes conocido, sobre todo, por la formulación de la ley del reflejo condicionado, que desarrolló después deadvertir que la salivación de los perros que utilizaba en sus experimentos podía ser resultado de una actividad psíquica. Al efecto, realizó el famoso experimento consistente en tañer una campana inmediatamente antes de dar el alimento a un perro, para concluir que, cuando el animal estaba hambriento, empezaba a salivar en cuanto oía el sonido habitual.
Al permitir un análisis psíquico del animal,es decir, al estudiar su capacidad de diferenciar los estímulos y de responder a ellos, Pavlov abrió nuevos caminos a la psicología, a la psiquiatría e inclusive la pedagogía, ya que pudo considerarse toda forma de educación como esencialmente basada en la formación de los reflejos condicionados. Se elaboraron así teorías en que el proceso de aprendizaje y del conocimiento eran el resultado de unamultitud de reflejos condicionados a lo largo de la vida
http://www.monografias.com/trabajos15/pavlov-skinner/pavlov-skinner.shtml?monosearch

3. que és la hipnopèdia? Quina funció té? Per quina raó no és útil per al coneixement científic?
La hipnopèdia, és un procés en que els nens escolten una musica mentrestant estan dormint. Aquest mecanisme té la funció de una reacció del que va sentirahir per la ràdio, paraula per paraula i que permet retenir la informació escoltada durant la nit anterior. Té la funció de alterar la seva ment perquè no puguin pensar per si mateixos. No es útil per al coneixement perquè aquests sorolls son records que ells tenen que han escoltat però com que no estan explicats no poden arribar a una conclusió i per tant, els poden arribar a confondre....
tracking img