Trabajo vida extraterrestre

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 17 (4162 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 9 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
2. Hipòtesis sobre l’origen de la vida
Des que l’home te us de la raó s’han anat fent al llarg del temps diverses teories sobre com es pot haver format i originat la vida a la Terra, ja siguin teories religioses com el creacionisme o teories científiques com la Darwiniana, a continuació s’exposaran algunes hipòtesis de com es va començar a originar la vida.
En les hipòtesis que es plantejarana continuació en distingirem dos tipus, de científiques i de tipus mitològiques o religioses.
Hipòtesis científiques
3.1 Hipòtesis de Miller

Fa uns 4.500 milions d’anys, l’atmosfera primitiva de la Terra presentava uns elements força diferents als que observem avui dia, entre d’altres incloïa nitrogen, argó i neó. Així com hem arribat als dies d’avui, en que l’aire presenta un 16%d’oxigen, un element que en el passat no existia?
-------------------------------------------------
Stanley Miller

Viatgem fins al passat, abans de l’home, abans dels dinosaures, abans de la vida. El planeta Terra era una gran superfície de sòl, un lloc inhòspit i per suposat inhabitable, hi havia un alt percentatge de vulcanisme la majoria dels quals eren actius, emetent així grans quantitats decendres cap a la superfície, omplint l’atmosfera de components com oxigen, sofre i vapor d’aigua, aquesta emissió constant d’aquests components va modificat l’atmosfera terrestre i va provocar intenses pluges, provocades per l’acumulació de vapor d’aigua a l’atmosfera.
Així començà un constant diluvi, que amb el temps va ‘crear’ els oceans, però es al fons d’aquests, on la llum del sol no potarribar, on suposadament començarà la vida, quan uns bacteris, que creixen al fons marí, prop de les fumaroles submarines, unes formacions volcàniques submarines que emeten un gran calor a mes de enviar diferents tipus de minerals a la superfície, així aquests petits bacteris quimioautòtrofs començaran a produir els seus propis nutrients a partir del calor que emeten aquestes fonts hidrotermals ipodrem denominar aquest medi com el primer ecosistema conegut.
Així podem afirmar que gracies a un constant vulcanisme es van fer els canvis necessaris al planeta perquè pogués formar-se vida, que una constant emissió de gasos provocada per els volcans va modificar l’atmosfera i va col·laborar en el que seria el inici de la vida. Aquesta hipòtesis serà la que escollirem com a base del treball.Esquema de l’experiment de Miller

Svante Arrhenius
2.2 Hipòtesis panspèrmia

A inicis del segle XX un científic anomenat Svante Arrhenius* va proposar una hipòtesis un tant peculiar, la vida no s’origina a la Terra, si no que arriba en forma de bactèries des de l’espai en meteorits. Això ens obre a dues preguntes molt obvies.
La primera qüestió que ens planteja aquesta hipòtesis es bensenzilla de deduir, si la vida arriba d’un altre planeta, on es aquest planeta? De lògica aquest planeta no hauria de tenir una distancia molt llunyana a la Terra, si no els meteorits en els que suposadament arriben aquestes bactèries s’acabarien desintegrant per la radiació de l’espai.
La segona pregunta que ens origina es la següent. Com van poder travessar aquests meteorits l’atmosfera? Segonsdades estadístiques una gran part dels meteorits es desintegren al intentar traspassar l’atmosfera terrestre, es a dir , aquests meteorits arribats d’un altre planeta s’haurien descompost en la seva majoria i no haurien pogut impactar en la Terra, es per això que aquest hipòtesis normalment no es dona com a valida, ja que no fa mes que obrir pas a mes interrogants.

Hipòtesis religioses o mites2.3 Hipòtesis del creacionisme

Potser aquesta es la teoria que més ha estat aseptada (i continua estant aseptada) al llarg de l’historia de l’home.
Aquesta teoria ens diu que tot l’univers i totes les espècies venen creades de la mà d’un esser superior i que el primer Home, anomenat Adán va ser creat a imatge i semblança de Déu. Aquesta teoria no te gaire pes científic degut al seu...