Trabajo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (718 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Refráns galegos
A agulla de calcetar soio é boa pró que
a sabe manexar.
A aira cando a deixan, a moza cando a
coñezan.
A aira e a cociña sempre é miña.
A aira non é nosa, malle nela quenqueira.
Á albarda ponlle carga.
A aldea Dio-la dea.
A aldea envilece, embrutece i
emprobece.
A alforxa do probe con todo pode.
A auga corre sempre pró máis baixo.
A auga de correr i a xente defalar non
se pode privar.
A auga de santa Mariña na meda fai
fariña.
A auga e a neve anque perda o mes non
perde o ano.
A auga é mol, a pedra é dura, tanto dá
*hasta que fura.
A auga en outono,nin lle corre ó
xornaleiro nin ó seu dono.
A auga perde o mes pero non perde o
ano.
Sin llover no pasa.
A auga todo lava senón a mala fada.
A berza a crecer e a porcelana a ferver.
A bopeixe, millor rede.
A boa anada non a leva vento nin
xiada.
Á boa fama non lle chora o dente
A boa vida é cara; haina *más barata,
pero non é vida.
A boa vida fai a nena garrida.
A boi borracho etolo, dáselle o rego e
todo.
A boi bravo, rego largo.
Á burra vella non lle falta picatela.
A burro morto, cebada ó rabo.
A cabalo regalado, non se lle mira o dente.
A cabalo regalado non se llemira o
rabo.
A cabra con vicio dá cos cornos contra
o cu.
A cabra da miña veciña dá máis leite
que a miña.
A cabra no nabal aínda que non pacia
parece mal.
Á cabra que tira ó monte, non haicabreiro ca garde.
A cada porco chégalle o seu san Martín.
A cana engana, o dente mente e a
arruga non ofrece duda.
A cana engana, o dente mente e na
arruga non hai duda.
A castaña no agostoquere arder e no
setembro beber.
A cereixa e a castaña, na borralla.
A chuvia de febreiro fai o palleiro.
A chuvia de san Xuán tolle o viño e non
dá pan.
A chuvia no mes de agosto non é
chuvia,é mel e mosto.
A culpa é tan mala que naide a quere,
por eso está solteira.
A dama i a castaña nunha noite se
derrama.
A fame e o frío fan entrar na casa do
*enemigo.
A lebre no xaneiro,...
tracking img