Trabajo

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1616 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 7 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
MA TITLASOJKA TLEN XITLAUAK IKA NOCHI TOYOLO

“Titlasojtok tlen xitlauak”. (Sal. 45:7)

Ika itlajtol uan ika itonal Jehová kinyekana itekipanouaj “ipan ojtli (…) tlen xitlauak” (Sal. 23:3). Pero pampa titlajtlakolchijtokej, seyok ojtli tijtokiliaj. Tlan sampa tijnekij tijkonanasej kuali ojtli, moneki tijchiuasej se kampeka. ¿Tlen techpaleuis para tijchiuasej? Tielisej ken Jesús, tlenkitlasojtla tlen xitlauak (Xijpoua Salmos 45:7).

2 Ma tikitakaj tlajtoli “ipan ojtli (…) tlen xitlauak”. Nopa ojtli kiijtosneki kuaojtli tlen tsokopiltik uan kuekuetsi. Namaj kuali ¿kenke kiijtouaj nopa ojtli “xitlauak”? Pampa kichijtokej ika xitlaualistli tlen ne eljuikak. Tlajtoli hebreo uan griego tlen kitlajtolkuepaj tlajtoli “xitlauak”, kiijtosneki se tlen xitlauak nemi uan kitlepanitatlanauatili tlen xitluak. Pampa Jehová “yajaya xitlauak ichaj”, itekipanouaj tijtemouaj ika yolpakilistli para ma ya techyekana uan ma techijli tlen ojtli kuali tijkonanasej (Jer. 50:7).

3 Tlan tijnekij tijyolpaktisej Jehová, moneki tijtokilisej ika nochi toyolo tlen xitlauak itlanauatil (Deu. 32:4). Pero achtoui moneki timomachtisej nochi tlen eltok ipan itlajtol. Tlan achiyok tikixmatisej Toteotsi,achi inexka timomachilisej uan achiyok tikiknelisej itlanauatil (Sant. 4:8). Kemaj tijchiuasej se tlamantli, moneki ma ya techyekana ika itlajtol.

Ma tijtemokaj xitlaualistli tlen Toteotsi

4 (Xijpoua Mateo 6:33). ¿Tlen kiijtosneki tijtemosej xitlaualistli tlen Jehová? ¿Kiijtosneki san titlajtolsemoyauasej? Axtle. Moneki achiyok. Para ma ya kiseli totiotekij, moneki mojmostla tijchiuasejtlen ya itlanauatil. Tlen kitemouaj xitlaualistli tlen eljuikak “moneki xipiyakaj yankuik imonemilis pampa Toteotsi inmechchijtok se yankuik tlakatl ken ya. Uan ama uelis inkichijtinemisej tlen xitlauak uan tlatsejtseloltik” (Efe. 4:24).

5 Maskej nelia timotemachisej tijchiuasej tlen Toteotsi kineki, nojuaj timokuapolosej. ¿Tlen techpaleuis para ax timoyolkuesosej uan titlasojtlasej uantijchiuasej tlen xitlauak? (Pro. 24:10) Se tlamantli tlen techpaleuis moneki timoteonojnotsasej mojmostla “ika nochi toyolo” uan ika “totlaneltokili” (Heb. 10:19-22). Melauak, nochi cristianos- tlen itstosej eljuikak o tlen itstosej ipan tlaltepaktli- moneki tikijlamikisej nelia ipatij titlaneltokasej ika Cristo kejuak tlen techmanauis uan ueyi totajtsi (Rom. 5:8; Heb. 4:14-16). Ipan achtoui tlapouali ikaingles tlen ni revista (julio tlen 1879) techijlik tlen ipatij nopa estli tlen Cristo kitoyajki para techmakixtis (1 Juan 1:6,7). Ipan amatl 6 tlen nopa tlapouali kiijtojki: “Se tlamantli onka, nopa tlamantinij tlen chichiltikej, nesij chipauak kemaj tikinitaj ika se teskatl chichiltik kampa eltkok tlaauili. Nojkia kejni eli, maske san tlauel titlajtlakolchijtokej, ken se tlamantli chichiltik,kemaj tikitaj ken Toteotsij kiita ika ieso tlen Cristo, mochipaualtiaj”. ¡Nelia kuali kemaj tijmatij para nopa Jehová techmakixtis ika ikonej tlen kiiknelia motemakak ma kimiktikaj! (Isa. 1:18).

Matikijitakaj totlamanauil espiritual

6 Nochipa moneki tijnemiltisej se to tlamanauil espiritual: “Yoltlamanauili tlen xitlauak” (Efe. 6:11,14). Uelis amanok timotekiuiaj ika Jehová o uelis miakxiuitl timoteotekipanotokej, moneki mojmostlaj tijtlachilisej totlamanauil tlen Toteotsi techmakatok. ¿kenke? Pampa Satanás kimajatokej ipan ni tlaltepaktli ika nopa demonios (Rev. 12:7-12). Kualantok pampa kimati ayok kipiya miak tonal. Yeka santlauel kinteuia tlen itstokej ipan Jehová ialtepej. Yeka moneki nochipa tijtekiuisej nopa “yoltlamanauili tlen xitlauak”.

7 ¿Kemaj kitekiuiaj seyoltlamanauili? Pampa ika ya ni kimokuitlauiaj iniyolixpa uan kejni kimokuitlauiaj iniyolo. ¿Kenke kuali moneki kejuak tijmokuitlauisej toyolo? Pampa ni toyolo mochijkiloua kichiuas tlen ax kuali, pampa titlajtlakolchijtokej (Gén. 8:12). Toyolo tekajkayaua uan tlauel isojkapa tlanejneki (Jer. 17:9). Yeka nelia kuali tijmachtisej uan tiseseltisej. Kuali tijmatij para nopa “yoltlamanauili tlen xitlauak”...
tracking img