Traball de recerca

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 18 (4287 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INDEX

Estraperlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Origen de la paraula estraperlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Generalització de la paraula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 4

Context històric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Situació econòmica d’Espanya 1958 – 1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Productes més comercialitzats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 9

Pràctiques de l’estraperlo a Espanya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

D’estraperlo a contraban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Contraban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Causes del contraban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

Característiques del contraban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Operativa del contraban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

La lluita contra el contraban. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Enquesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 20

Breu recull de premsa . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

HIPÒTESI:

L’estraperlo i el Contraban actual són el mateix?

Estraperlo:
La paraula estraperlo o straperlo és utilitzada a España per referir-se al comerç il·legal debéns sotmesos a algun tipus d’impost o taxa per part de l’Estat. Per extensió, és una activitat irregular o intriga d’algun tipus, i s’utilitza com sinònim de negre (ocult). A qui practica l’estraperlo se l’anomena estraperlista.

Origen de la paraula estraperlo
L’origen d’aquest acrònim està en un escàndol polític ocorregut durant la Segona República Espanyola, produït com a conseqüència dela introducció de un joc de ruleta elèctrica de marca "Straperlo", nom derivat de Strauss, Perel y Lowann, cognoms holandesos dels qui van promoure el negoci, i que hauria aportat l’acrònim de lletres en quantitat proporcional a la participació a la empresa[] (altres versions afirmen que la paraula procedeix només dels dos primers noms).
Tres empresaris, Strauss, Perel i Lowann (aquesta últimaesposa del primer) amb l'objectiu que s'autoritzés la instal·lació d'una ruleta en el Casino de Sant Sebastià (Guipúscoa), van subornar el 1934 a alts càrrecs del Govern, entre ells Aurelio Lerroux, nebot d'Alejandro Lerroux, líder del Partit Radical, en aquelles dates en coalició amb la CEDEIXI de José María Gil-Robles, o el ministre de Governació, Rafael Salazar Alonso, del mateix partit.
El jocva ser prohibit per la policia després de demostrar-se que era fraudulent (doncs la roda es controlava mitjançant un botó, i per tant la banca guanyava sempre que ho desitjava),[] el que no va impedir que funcionés també a Formentor (Mallorca), on després també va ser clausurat.
La revelació del cas de corrupció va tenir lloc com a conseqüència de la denúncia formulada pel propi Daniel Strauss...
tracking img