Tranpenad

Páginas: 10 (2499 palabras) Publicado: 16 de noviembre de 2010
Bakgrund

Tranpenad AB är ett bemannings företag som finns med i listan av den 70 företag som mest vuxit i Sverige.

Under de sista 3 år har dock företag gått igenom den svåraste krisen i sin historia. Bemanningsföretag är en av branschen som mest har drabbats av krisen.

Enligt Henrik Bäckström som är vd för bransch- och arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen föll omsättningarkraftigt med hela 20 procent i slutet av 2008.

(http://mobil.sr.se/site/index.aspx?artikel=2800431&unitid=3265&offset=8).

Industrin var verksamheten som mest drabbades av lågkonjunkturen med en minskning av 43 procent, och det gick inte alls bra för väst Sveriges fordonsindustri och underleverantörer.

De stora industrierna väljer att hyra personal från utländska bemannings företag, som t exRimec från Irland, som är billigare och på så sätt effektivare. Lägg märke till att Rimec anklagas för att inte uppfylla betalningarna av premier till obligatoriska försäkringar och att boendemiljön för de anställda är undermålig.

Framtiden ser ljusare ut för Tranpenad. Som ett sätt att minska personalkostnader väljer företagen att hyra personal istället för att anställa, och det bero, enligtBäckström, på att ”man känner osäkerhet inför den kommande konjunkturen. Då är det ett alternativ att hyra in personal för att hålla i gång verksamheten”

ANALYS
SOLIDITET
Tranpenads soliditet räknas inte som optimalt, men understiger inte 25 procent som normalt är förutsättningen som bankerna kräver för att godkänna nya lån och på så sätt ha en möjlighet att investera.

(Tranpenadregistrerar inga långfristiga skulder, som kan kompromissa i nuläget soliditeten.) Har de finansierat sin verksamhet med egna pengarna och vinst?
Tranpenad investera i expanderingen av verksamheten, söker nya marknader.

OMSÄTTNING PER ANSTÄLLD

KASSALIKVIDITET
Tranpenads kassalikviditet sjönk år 2008 (ekonomiska krisen) från 116,8 2007 till 58,4 2008 och försämrade 2009 med 34,9 procent. Man kantolka det som att företaget har svårigheter för att kunna betala sina kortfristiga skulder.

Den dåliga kassalikviditet kan innebära att företaget inte är preparado para afrontar oväntade urbetalningar
Tranpenad har inte lånat pengar av banken. De har inga lånad kapital . Det kan de göra för att kunna betala sin kortfristiga skulder.

göra sig av med långfristiga tillgångar eller ta lån föratt kunna betala sina kortfristiga skulder

1. Genom att företaget genererar vinst och denna återinvesteras i företaget
2. Genom amortering av skulder
3. Genom att ägarna skjuter till medel (till exempel genom nyemission).
Känna När företaget går med förlust minskar det egna kapitalet och soliditeten minskar. På så sätt bestämmer företagets soliditet hur länge företagets resultatkan vara negativt innan konkurs. Samtidigt är eget kapital ett dyrt sätt att finansiera verksamheten då ägarnas avkastningskrav ofta är högre än räntan på banklån. Av den anledningen är ett vanligt soliditetsmål omkring 30–40 procent.
Soliditet skall inte förväxlas med skuldsättningsgrad vilket är besläktat med soliditet men som används specifikt för att beräkna företagets finansiella risk(räntekänslighet).
t

Risken är stor att det branta fallet fortsätter, säger Henrik Bäckström.
- Jag tror att det här kommer att fortsätta sprida sig men det är väldigt olika i olika delar av landet och i olika branscher. Uthyrningen inom vården har stigit med 38 procent första kvartalet i år men när ekonomin går ner även där så kan man nog tänka sig neddragningar, säger Henrik Bäckström.

Dentro delos indicadores económicos de corto plazo elaborados en la
Dirección de Estadística y Censo, útiles para el análisis coyuntural de la actividad
económica, se dispone de indicadores con periodicidad mensual y trimestral. En
este sentido, los indicadores de empleo, remuneraciones y ventas, constituyen
una herramienta importante en la elaboración del diagnóstico económico como
base para la...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS