Trastorno alimentario

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 41 (10109 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 19 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
TRASTORN ALIMENTARI
Octubre-Febrer 2010-2011

Dedicat a tots els/les pacients amb qui he compartit tot aquest temps de pràctiques.

Índex
1. Descripció del centre col·laborador ................................................................................. 1.1.- Dades bàsiques del centre ...................................................................................... 1.2.-Organigrama ........................................................................................................... 1.3.- Models assistencials ............................................................................................... 1.4.- Tipus de trastorns en tractament ............................................................................ 2. Descripció de l’experiència on s’ha realitzatla pràctica .................................................. 2.1.- Rol del terapeuta en pràctiques i recomanacions ................................................... 2.2.- Funcions a desenvolupar pel terapeuta en pràctiques ........................................... 2.3.- Normativa d’ITA .......................................................................................................2.4.- Pautes específiques pel menjar i el pes ................................................................. 3. Desenvolupament de l’experiència pràctica ................................................................... 3.1.- Descripció de les activitats en les que he participat ............................................... 3.2.- Valoració de la feina desenvolupada...................................................................... 3.3.- Introducció de l’equinoteràpia als/les pacients del centre ...................................... 4. Valoració personal de l’experiència ................................................................................ 4.1.- Expectatives prèvies abans d’arribar al centre i possibles modificacions .............. 4.2.- Aprenentatges assolits............................................................................................ 4.3.- Valoració global del període de pràctiques ............................................................. 4.3.1.- Aspectes positius generals ............................................................................ 4.3.2.- Aspectes generals a millorar......................................................................... 4.3.3.- Conclusió personal ........................................................................................ 4 4 5 6 11 13 13 14 14 15 17 17 25 25 29 29 29 30 30 30 31

5. Referències bibliogràfiques ............................................................................................. 32 6. Annexes.......................................................................................................................... 33

1. Descripció del centre col·laborador 1.1.- Dades bàsiques del centre L’Institut de Trastorns Alimentaris (ITA) es va fundar l’any 1998 amb l’objectiu de crear nous recursos assistencials integrats a un model on l’individu és l’eix del tractament i s’ha de tractar globalment des d’una perspectiva biopsicosocial, amb coneixementespecífic i amb el conseqüent abordatge dels trastorns associats, condició necessària per a poder garantir la seva bona evolució. Des d’aquest any ha tractat amb èxit centenars d’adolescents i adults amb greus problemes de la conducta alimentària, obtenint un gran reconeixement a nivell nacional. ITA es distingeix per oferir una xarxa integral pròpia, altament especialitzada, pel tractament deltrastorns de la conducta alimentària i gràcies a això, permet atendre de manera íntegra, coordinada, continuada i especialitzada la gran demanda de pacients i famílies. ITA entén que l’atenció dels Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA) ha d’englobar la prevenció de la malaltia, la restitució de la salut, la rehabilitació i la reinserció del pacient al seu entorn. Per això ha creat un centre...
tracking img