Trbajo de mates

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (854 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 1 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Departament de Socials curs 2009/2010

1. LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL 1.1 Factors que expliquen la Revolució Industrial Aquests factors són: 1. Creixement demogràfic gràcies a dos factors: - Retrocésde la mortalitat. - Lleuger augment de la natalitat. 2. Revolució agrícola per l’augment de la productivitat gràcies a: - La privatització del sòl, que permet una millora de les tècniques per augmentarla producció i el benefici. - Aplicació de noves tècniques i nous mètodes de conreus. La revolució agrícola tengué dues conseqüències: 1) s’assegura el creixement demogràfic perquè es pot alimentarmés població i 2) molts pagesos emigren a les ciutats i es converteixen en treballadors de les noves fàbriques. 3. Riquesa de recursos minerals. 4. Amplicació dels mercats per als productes. 5. Novamentalitat. 1.2 Característiques de la Revolució Industrial La Revolució Industrial es caracteritza per introducció d’innovacions, que afectaren a totes les activitats humanes. 1. Aplicació de lesinnovacions tècniques a totes les activitats econòmiques. 2. Aparició de les fàbriques. 3. Orientació de la producció a la venda a mercats exteriors. 1.3 Conseqüències de la Revolució Industrial 1. Augmentespectacular de la producció. 2. Multiplicació i augment de les ciutats. 3. Pas d’una societat agrària a industrial. 1.4 Els sectors capdavanters Els primers canvis afectaren a la indústria tèxtil i ala siderúrgica: - Indústria tèxtil: la primera innovació fou la llançadora volant de Kay, que augmenta la velocitat de fer el teixit i l’amplada de les peces; després noves màquines de filar queaugmentaren la quantitat de fil produït per filador; finalment el teler mecànic. - Indústria siderúrgica: substitució del carbó vegetal pel de coc. Amb això, els processos de fosa, pudelació i laminatgeaugmenten la producció del ferro. El desenvolupament industrial fou possibles gràcies a la màquina de vapor de James Watt que s’aplicà a la mineria, la indústria i el transport. 1.5 La Gran...