Treball altres decisions estratègiques: qualitat, innovació i personal

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (426 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de abril de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Treball Altres decisions estratègiques: Qualitat, Innovació i Personal

Cada grup escollirà una de les tres opcions disponibles, és a dir, Qualitat, Innovació o Personal i haurà de realitzar untreball escrit i una presentació a classe.

Aquest treball escrit tindrà un límit de 10 pàgines i s’haurà de redactar en lletra Arial 11. El dia 26 d’abril és la data límit d’enviament al professor.La presentació a classe no podrà ser superior a 15 minuts per grup (Pendent de data de presentació)

Les pautes pel treball escrit són les següents:

Qualitat:
La intenció és conèixer com lesempreses poden incrementar la qualitat (de processos, de productes i de gestió). Per fer-ho, heu de desenvolupar els següents punts:

a)Procés intern o extern de millora de qualitat? És a dir, unmodel a implementar per l’empresa o certificacions externes de qualitat.
b)Que és la gestió de la qualitat total (TQM)?
c)Model d’excel·lència EFQM. Com s’implanta a l’empresa?
d)Com evaluem el EFQMuna vegada implantat? Medició, anàlisi i millora
e)Certificacions externes de qualitat (certificacions de l’Organització Internacional de la Estandarització). Definició i importància. Avantatges iinconvenients. Pasos a seguir per aconseguir una certificació externa.

Personal:
Els recursos humans són el factor clau generador d’avantatges competitius de l’empresa. Per tant, l’empresa ha degestionar aquest factor per tal d’aprofitar al màxim el seu potencial. Concretament, a l’àrea d’operacions de l’empresa, aquesta gestió ha de facilitar l’adopció de nous sistemes de producció mésàgils.

Per fer aquest treball, heu de desenvolupar aspectes relacionats amb la gestió del coneixement i de les competències:

a)La Teoria dels recursos i les capacitats
b)Que aportacions realitzaaquesta teoria a la competitivitat de l’empresa?
c)Quines polítiques i practiques de gestió dels RR.HH. aplicarieu per contribuir a crear avantatges competitius?
d)La tendència és passar d’una...
tracking img