Treball de fi de master

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (365 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de diciembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
ESTRUCTURA TREBALL FI MASTER PSICOPEDAGOGIA

Titol

Autor/a

Tutor/a

Data

Introducció/ Justificació: exposar els motius (personals, acadèmics, professionals) per a la tria del projecteFinalitat del projecte: metes que es pretenen assolir amb el projecte, beneficis i impacte del projecte pel context (destinataris, àmbit…) al que s’adreça i el seu significat de cara a la innovacióen l’àmbit psicopedagògic

Fonamentació teòrica: desenvolupar les bases teòriques que sustenten el diseny i elaboració del projecte a partir de les lectures realitzades durant el Master i altressuggeriments del tutor/a.

Contextualització: breu descripció del lloc (institució, fundació, entitat, centre…) on es pensa desenvolupar el projecte. Explicitar si s’ha elaborat a partir d’una anàliside necessitats previ

Descripció del projecte: objectius, destinataris, continguts, activitats, recursos humans, materials i econòmics, planificació temporal i avaluació

Resum de l’aplicació iavaluació del projecte: si escau

Valoració de la viabilitat de l’aplicació del projecte: explicitar les condicions contextuals (lloc, recursos humans i materials, organització de l’entitat,subvencions i ajuts…) que faciliten la posada en marxa del projecte

Conclusions: explicar el que t’ha aportat la realització del projecte en el marc de la formació rebuda al Master i de cara al teu futurprofessional

Referències bibliogràfiques

Annexes

Normes per a la presentació

Extensió: mínim de 30 pàgines i màxim de 50 (sense incloure referències bibliogràfiques i annexes)

Paper DinA4, lletra arial 11, espai a 1,5, marges 2,5

La redacció del treball ha de seguir la normativa de la Universitat de Barcelona, consultar en: http://www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=356Criteris d’avaluació del treball

• Originalitat i aportació innovadora a l’àmbit psicopedagògic
• Adequació de la fonamentació al tema i contingut del projecte dissenyat
• Capacitat...
tracking img