Treball essers vius

Páginas: 6 (1265 palabras) Publicado: 16 de mayo de 2011
B) ACTIVITAT EN GRUP

5. Anàlisi i valoració d’un material d’aprenentatge. Propostes per completar-lo.

Seguim amb l’anàlisi i valoració de la unitat temàtica del llibre de text que heu triat. Ara us centrareu en les estratègies d’aprenentatge. Primer, analitzareu les activitats proposades en el tema que esteu treballant per tal d’identificar les estratègies i tècniques que promou cadaactivitat i en fareu una valoració general. Posteriorment, proposareu d’activitats complementaries per afavorir en l’alumne la construcció significativa del Contingut d’Aprenentatge.

5.1. Primer de tot, estaria be que identifiquéssiu els elements del Contingut d’Aprenentatge que s’haurien d’aprendre de forma repetitiva ( vocabulari i terminologia nova específica del tema, dades, ...) i elsaltres elements ( fets, principis, conceptes, idees...) que, en principi, es podrien aprendre de forma significativa.

Aprenentatge repetitiu:
▪ En cada subtema trobem paraules en negreta (significant) que és el vocabulari nou que han d’aprendre, i que són conceptes clau que han d’aprendre, són paraules més tècniques i específiques de cada subtema per exemple:
- En les flors:estams, pistils, fanerògames, pol·linització, espores, gàmetes,....
- Els animals: òvuls, espermatozoides, hermafrodites, ovípars, vivípars i ovovivípars,...

Aprenentatge significatiu:
▪ En cada subtema hi ha l’explicació dels conceptes claus, que es poden relacionar amb les il·lustracions adjuntades a cada apartat reforçant cada explicació.
▪ En l’apartat on es tractenles plantes, una manera d’aprendre significativament les parts de la planta és a través d’’activitats proposades més endavant. Com per exemple, la dissecció d’una flor i l’observació d’aquesta a través d’una lupa binocular.
▪ Hi ha activitats que a partir de diferents imatges han de relacionar conceptes i explicacions i desenvolupar les seves pròpies definicions sobre el tema.
▪ Alfinal de cada subtema hi ha preguntes de síntesi per acabar de consolidar el que han après, en total hi ha 12 activitats.
▪ Les activitats pràctiques les trobem al final del tema, hi ha 7 activitats, i són per posar en pràctica el que han après.
▪ Hi ha activitats de comprensió sobre el tema, hi ha 6.
▪ També hi ha activitats finals que són de resum del tema, “Ara ja en sapsmés”.
▪ Al final del tema hi ha un mapa conceptual on relaciona tota la unitat didàctica.
Totes aquestes activitats estan més especificades a la taula que trobarem més endavant.

5. 2. Al fer la valoració del tema com material potencialment significatiu o no, vau identificar les activitats proposades. Ara, esteu en condicions de identificar les estratègies d’aprenentatge i les tècniques quemobilitza cada activitat . Amb aquestes dades, seguiu omplint la taula ( afegiu les caselles que calguin). En la primera casella de l’esquerra, cal descriure breument l’activitat. En les caselles del mig, l’estratègia i la tècnica. Ara identifiqueu el tipus d’aprenentatge que promouen les activitats del text (tirant a repetitiu, a significatiu, més significatiu que repetitiu...) i afegiu aquestainformació en la casella corresponent de la taula anterior ( casella de la dreta)

Realitzat a la taula.
| |
|TEMA La reproducció dels èssers vius |
||
|Curs Sisè de primària Editorial La Galera Any 2009 |
| | |
|ELEMENTS DEL CONTINGUT D’APRENENTATGE...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Característiques dels éssers vius
  • LA COMPOSICIÓ DELS ÉSSERS VIUS
  • Classificació éssers vius
  • Relacions Entre Els Éssers Vius
  • ELS ÉSSERS VIUS
  • Éssers Vius I Funcions Vitals
  • Els essers vius i les seves funcions vitals
  • composició éssers vius

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS