Treball gimnastica

Páginas: 9 (2049 palabras) Publicado: 18 de noviembre de 2010
JOCS SENSORIALS

En els primers mesos de vida, el contacte del nen amb l’exterior dependrà exclusivament de les sensacions que percebi. Aquestes seran reconescudes per la boca; més endavant intervé vista, mitjançant el reconeixement visual del context; el tacte i la manipulació, així com l’oïda, aniran augmentant la seva receptivitat sensorial, tant el quantitat de sensacions del nen es capasde reconèixer, som la seva complexitat.
Les experiències motrius que ha adquirit mitjançant la mobilització de les seves funcions motrius li proporcionaran un enriquiment sensorial,per el qual s’adaptarà més fàcilment al medi i adquirirà una major percepció.
Al llarg del seu desenvolupament la importància de aquesta capacitat sensorial va a disminuint.
Els jocs de volta al llit, generalment decaràcter sensorial, permeten una relaxació global i de una major atenció i concentració del nen sobre el seu cos.

Alguns exemples de jocs sensorials són:
-On estàs? -No et canvies que et pillo.
-La sabata per darrere. –Seguir a la mare
-La gallineta cega - L’espill

Nom: “ON ESTÀS?”
Tipus dejoc: sensorial
Objectius principals: Atenció auditiva, agilitat.
Desenvolupament:
-Material: dos mocadors
-Tipus de terreny: qualsevol que tingui una superfície llisa.
-Organització:tots els jugadors asseguts formant una rotllana, menys dos,que es quedaran dins la rotllana amb els ulls tapats per un mocador.
-Realització: dels dos jugadors que es tapen els ulls, un ha de intentarcaçar a l’altre preguntant: On estàs? L’altre ha de contestar per a guiar-se. Els dos han de desplaçar-se a quatre potes.
Regles i observacions: no poden sortir de la rotllana
Variants:
Pot realitzar-se en diferents rotllanes petites para que la participació sigui major.
Amb el mateix desenvolupament, però amb la rotllana i els jugadors que es persegueixen de peu.EXPLICACIÓ GRÁFICA

Nom: “ No et canvis que et pillo”.
Tipus de joc : sensorial
Objectius principals: atenció visual
Desenvolupament:
-Material: Ningun
-Tipus de terreny: qualsevol
-Organització: per parelles, un en front de l’altre.
-Realització: cada parella s’observa detingudament durant un determinat temps. Es donen la volta id’esquena un de l’altre, canvien alguna cosa de la seva indumentària. Tornen a mirar-se i cada un intenta endevinar el que l’altre ha canviat.
Regles i observacions: no es poden posar ni treure res, només canviar.
Variants: en trios, un intenta endevinar el que els altres dos han canviat.

EXPLICACIÓ GRÀFICA

Nom: “ La gallineta cega”
Tipus de joc: sensorialObjectius principals: atenció del tacte
Desenvolupament:
-Materials: un mocador
-Tipus de terreny: qualsevol
-Organització: tots es fiquen amb un cercle , menys “la gallineta cega” que estarà amb els ulls tapats.
-Realització: “la gallineta cega” pegarà tres voltes sobre si mateixa i es dirigirà cap a qualsevol del cercle i li palparà la cara per tal de reconèixer-lo. Si ho aconsegueixs’intercanviaran els papers.
Regles i observacions: no es pot deixar-se anar les mans per a que la gallineta no el palpi.
Variants: el grups es pot desplaçar per tal de impedir que la gallineta l’atrapi.

EXPLICACIÓ GRÁFICAJOCS MOTÒRICS
Podem definir aquests jocs com aquells que produeixen al nen una mobilització amplia del seu sistemamotor.
En aquests jocs predomina la activitat de moviment, la exploració i la manipulació motora. Ja que aquest desenvolupament motor predominant va lligat al aspecte afectiu i intel·lectual.
El nen no adquirirà els coneixements en la explicació verbal, sinó que aprendrà per la seva pròpia experiència, movent-se i actuant.
Durant les primeres etapes no podem considerar la existència de...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Gimnasta
  • Gimnastica
  • GIMNASTA
  • Treball
  • Treball
  • Treball
  • Treball
  • Treball

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS