Treball mk mòbils

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2094 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Introducció i objectius: La categoria de producte que varem escollir és la telefonia mòbil, ja que era la que ens cridava més l'atenció i la que creiem que podíem explotar més tant en la primera part del treball com la segona. Per començar definim el producte i el delimitem per fer posteriorment la descripció i l’estudi del mercat, identificar els competidors, el posicionament i la segmentaciódel mercat dels fabricants de mòbils. El treball que hem desenvolupat és centra en la descripció i estudi del mercat dels fabricants de mòbils.

2. Definició i delimitació del producte: El telèfon mòbil és un dispositiu sense fil que permet tenir accés a la xarxa de telefonia mòbil. La seva principal característica és la seva portabilitat, que permet comunicar-se des de gairebé qualsevol lloc.Però la seva principal funció és la comunicació de veu que mitjançant el seu desenvolupament ha incorporat altres funcions. En el nostre treball, a l’hora de delimitar ens basarem en els telèfons convencionals i els intel·ligents que els particulars posseeixen actualment a Espanya. • Convencionals

Al llarg de l’evolució de la tecnologia s’han anat desenvolupant ràpidament. Dins d’aquest gruptrobem dos grups diferenciats per les seves característiques: Els mòbils bàsics o fàcils: únicament útils per la comunicació de veu i de missatges per a consumidors que únicament volen aquest ús. Els mòbils convencionals: amb les característiques principals basades en la comunicació de veu i via missatges, aplicacions de mp3, jocs, càmera integrada, bluetooth i/o infrarojos, MMS... • Intel·ligent(smartphone)

És un tipus de mòbil amb característiques similars a les d’un ordinador personal. Una característica important de casi tots els telèfons intel·ligents és que permeten la instal·lació de programes per incrementar el processament de dades i la connectivitat. Tenim per exemple: Internet, programes d’agenda, càmeres integrades, administració de contactes, programes de navegació,programes per la lectura de PDF i Microsoft Office, servei correu electrònic etc...

El mot Intel·ligent fa referència a qualsevol manera de comunicar-se com un teclat QWERTY (distribució teclat més usual) en miniatura, una pantalla tàctil, o simplement l’accés segur al correu electrònic d’una companyia.

3. Descripció de les fonts d’informació utilitzades en la preparació del treball Per larealització del treball hem utilitzat diverses fonts d’informació. Vam començar per la part teòrica com poden ser els llibres d’introducció al màrqueting com el de Philip Kotler i els apunts de l’assignatura. Posteriorment i per la part pràctica hem buscat informació a Internet, pàgines especialitzades, marques de fabricants i la del Institut Nacional d’Estadística, també ens hem dirigit directament a lesbotigues de venda de terminals,hem enviat e-mail a les marques més importants del sector i finalment hem realitzat enquestes reals i virtuals. 4. Identificació dels competidors: En el sector dels distribuïdors de telefonia mòbil, podem distingir dos tipus de competidors. Els competidors de necessitat o substitutius com poden ser el correu convencional, competidors directes (del producte en sí),els telèfons mòbils. En el mercat de la telefonia mòbil podem trobar moltes marques diferents. L’empresa ABI Reserch acaba de publicar un estudi que ens permet veure la composició del mercat durant l’any 2008. Internet englobant e-mails, xats, messenger... i el telèfon fix. Però sobretot ens centrarem en els

Sony Nokia 38.6% Samsung 16.2% LG 8.3% Motorola 8.3% Ericsson 8.0%

RIM Blackberry1.9% Kyocera 1.4%

Apple iPhone 1.1% HTC 1.1% Sharp 1.0% Altres 14.1%

El rànquing mundial de fabricants de mòbils està encapçalat indiscutiblement per Nokia, que té una quota de mercat del 40%. El salt fins al segon competidor, Samsung amb un 16%, és força gran, però aquestes dues marques segueixen guanyat nous clients i segueixen distanciant-se dels seus seguidors. LG, Motorola i Sony...
tracking img