Treball soci

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (850 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 12 de marzo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
TREBALL SOCIALS 3 ESO B
Nicolau Gelabert Payeras
Baltasar Grimalt Morejón

1-Introducció
El turisme s’ha configurat amb un dels sectors econòmics. El fet de que el sector del transport i delturisme generi mes de 4 billons de dòlars el 3.8% del PIB mundial, i aquest fet fa posar la importància econòmica de l’activitat turística a nivell mundial. Importància que és encara més concreta per elcas de l’economia espanyola i balear. A Espanya la contribució de la activitat turística al PIB ronda el 12%. En aquest cas la importància de la indústria turística balear es encara més notable,següent entre un 30 i un 60 per cent. En efecte, l’arxipèlag balear es constitueix amb uns dels principals destins receptors del turisme, concentrat més del 1% del turisme mundial. Una característica deBalears es la seva elevada estacionalitat, la que ha animat a que el sector tingui que haver pres un conjunt de mides amb el clar objectiu de fomentar la desestacionalització.
Davant aquesta realitats’imposa la necessitat d’analitzar si el perfil del turista que elegeix Balears com destí turístic en temporada baixa o alta son iguals, o, en cas contrari, les característiques que els diferencien.Aspectes com l’edat del turista, la professió, el nombre de persones amb les que viatge, les motivacions que el duen a fer el seu viatge, com contracta el viatge son, entre altres coses, qüestions queresulten clau per els diferent agents, públics o privats, interessats en analitzar la realitat turística.
Així doncs, l’objectiu principal d’aquest treball es donar a conèixer el perfil del turista quevisita les Balears en temporada baixa i alta.

2-El perfil del turista
Per poder donar una resposta d’aquesta qüestió, a continuació s’analitzarà el perfil del turista de les Balears durant latemporada alta davant el perfil del turista durant la temporada baixa, en base a un conjunt de característiques sociodemogràfiques y econòmiques, com son: .
>L’edat del turista
>La professió del...
tracking img