Treball sociologia (viatges)

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 35 (8700 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de enero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Avaluació dels

factors

influents en

les fases

del procés

de compra

d’un viatge.

1. TÍTOL

Avaluació dels factors influents en les fases del procés de compra d’un viatge.

2. ÌNDEX

Contenido
2. ÌNDEX 2

3. INTRODUCCIÓ 3

4. MARC TEÒRIC/CONCEPTUAL 3

El comportament del consumidor 4

Factors culturals 4

Factors socials 5

Factors personals 5Factors psicològics 5

FASES DEL PROCÉS DE COMPRA 6

1. Reconeixement de la necessitat 7

2. Cerca d’informació 8

3. Avaluació de les alternatives 9

4. Decisió de compra 10

5. Sentiments posteriors a la compra 10

5. DISSENY METODOLÒGIC: PART DE L’INFORME ON CONSTA 11

Objectius generals i específics 11

Tipus de metodologia emprada(qualitativa/quantitativa) 12

Descripció de la mostra 13

Tipus de tractament de la informació/dades obtingudes 15

6. PRINCIPALS RESULTATS: 16

7. CONCLUSIONS 31

8. BIBLIOGRAFIA 35

3. INTRODUCCIÓ

El turisme és una tendència histogràfica relativament jove, s’entén com una activitat que implica viatjar, hostatjar-se o pernoctar, per un temps determinat a un lloc geogràfic no habitual al quenormalment un viu, és a dir, fora de la nostra ciutat o territori.

Al llarg de la història molts autors han parlat sobre el turisme. Per una banda tenim als autors que creuen que aquesta activitat ha seguit una trajectòria contínua i que és dependent d’aspectes socioculturals des dels seus orígens primitius, on es van manifestar les primeres manifestacions d’oci a la Antiguitat.Mentre que d’altres autors consideren que això no és un element important, en tot cas, el turisme és fill de la Revolució Industrial i especialment del progrés econòmic i tecnològic de la època. Aquest pensament es basa amb icones d’aquell moment com el ferrocarril i el vaixell de vapor, elements que van revolucionar la concepció del viatge.

Actualment, s’han realitzar molts estudis sobre elturisme i en com es comporta el consumidor, és a dir, els individus a l’hora de triar la seva destinació turística. Alguns consumidors els determina les relacions socials i a d’altres, la identitat cultural o el progrés econòmic.

Nosaltres amb aquest treball durem a terme una cerca de quines són les variables o aspectes que tenen en compte els consumidors a l’hora de triar la seva destinacióturística. Tindrem en compte les raons econòmiques, geogràfiques, tècniques, polítiques, sociològiques, culturals i psicològiques o mediambientals.

4. MARC TEÒRIC/CONCEPTUAL

En el procés de decisió de compra hi intervenen els comportaments del consumidor, ja que a partir d’uns estímuls els consumidor genera unes respostes.

Abans de explicar les diferents fases dels procés de compraexplicarem els diversos factors que afecten al comportament dels consumidors ja que tot està relacionat.

Estudiar el consumidor ens oferirà pistes per entendre millor el procés de decisió de compra, saber les característiques dels productes que atrauen més i les que atrauen menys, els preus, els missatges i altres elements del Màrqueting Mix.

Podem definir el màrqueting mix de manera esquemàticaexplicant que es centra en les 4 P’: Product, producte; Price, preu; Promotion, promoció; Place, lloc on promocionar.

El Màrqueting i l’entorn juntament amb unes característiques i un procés de decisió, generen la decisió de compra. Ara explicarem cadascun d’aquest punts:

- Màrqueting: Producte, Preu, Impulsió, Distribució

- Entorn: Econòmic, Tecnològic, Polític, Cultural

-Característiques: Culturals, Socials, Personals, Psicològiques

- Procés de decisió: Reconeixement del problema, recerca d’informació, avaluació, decisió, comportament post compra.

- Decisió de compra: Elecció del producte, Elecció de la marca, Elecció de l’establiment, Moment de compra, Quantitat de compra.

El comportament del consumidor

Aquest pot variar segons pot variar...
tracking img