Treball una inmatge no val més que mil paraules

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1300 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 22 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Una imatge no val mes que mil paraules1 Títol. Quina relació hi ha entre el títol i el contingut del llibre? Troba-hi una explicació raonable
El títol del llibre es Una imatge no val més que mil paraules. La relació que hi ha entre el títol i el contingut del llibre es que en el títol Jesús Tuson s'opossa a el conegut refrany una imatge val més que mil paraules i tracta de demostrar la certesad’aquesta negació en el contingut del seu llibre, esmentant una serie de factors que evidencien l'importància de la llengua.
2 Què en saps de l’autor? Busca informació: època, obres, reconeixement (premis), rellevància.
Jesús Tuson Valls (València, 1939) catedràtic de la Facultat de Filologia i professor de Lingüística a la Universitat de Barcelona durant quatre dècades, fins a la sevajubilació (2009). La seva docència ha abastat matèries com la Història de la Lingüística, la Semàntica, la Lingüística i Poètica i la Teoria i Història de l'Escriptura, entre les seves obres cal destacar assajos com: El luxe del llenguatge (1986), Mal de llengües (1988), Històries naturals de la paraula (1998), ¿Com és que ens entenem?(1999), Una imatge no val més que mil paraules (2001), PatrimoniNatural (2004), Lletres sobre lletres (2006), Això és (i no és) Allò (2008) i Paraules en la corda fluixa (2009).Els seus assajos gaudeixen d'un alt reconeiximent per part de la crítica que li va otorgar l'any 2002 “el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians” per el seu assaig Una imatge no val més que mil paraules.
3 Quin és el tema? Tot i que hi ha lectures que tenen diversos textosindependents, hem de trobar quina és la intenció de l’autor o autora a l’hora d’escriure que es veu en tots els articles , entrades, parts.
El tema es l’oposició de l'autor contra un convicció generalitzada entre la majoria del essers humans com es que una imatge val mes que mil paraules on s'evidencia la perdua de valor que anat adquirin aquestes,Tuson tractara de argumentar per que es tan inmportant lallengua, per donar-li el lloc que li correspon.
4 Resumeix en 30 línies el contingut.
Les imatges son considerades actualment el mitja més fiable per a conèixer la veritat degut a la seva simplicitat i instantanibilitat de reconeiximent, però son precisament aquestes característiques les que ens fan dubtar de la seva veracitat ja que al ser tan simplistes no ens permeten comunicar una informacióprecisa i detallada, com la que si ens permeten transmetre les paraules.
Les imatges estan limitades a transmetre una informació fragmentada, exclusivament de fets ubicats en la realitat que no deixen lloc a un ampli significat (simplement el que veus es el que es) en canvi el llenguatge ben utilitzat es capaç de transmetre mensages complexes no necesariament ubicables en la realitat si noprocedens de l'interior de l'individu marcats per matisos com sentiments, valoracions personals etc, que fan moure el cervell del destinatari del misatge, aquesta posibilitat es troba completament fora de l'alcanç de les imatges degut aço cal cuestionar-se si el papaer hegemonic que desempeñen les imatges enfront les paraules es realment mereixcut.
Es per aço que cal salvaguardar l'us i importanciadel llenguatge i considerar la supremacia que les imatges exergeixen sobre aquest aixi com defensar el valor personal que puga tindre sobre la propia persona (l'estima a la llengua materna o a la varietat diastractica emprada per l'individu) ja que tot plegat forma part de la seua identitat i al mateix temps de la llengua, tanmateix cal cuidar-la per evitar la seua possible desaparició.
Noobstant aixo el llenguatge no es inpresindible per a la vida ja que aquesta ja s'havia desenvolupat anteriorment sense presencia d'una comunicacio lingüistica com la que utilitzem actualment, tot i que de una forma molt mes rudimentaria.
Com està estructurada l'obra (capítols, parts ...)? Respon a alguna estructuta significativa la distribució? Són articles publicats en un diari o revista,...