Treball d'integració

Páginas: 23 (5638 palabras) Publicado: 11 de marzo de 2012
E.U.I GIMBERNAT
Professor: Pablo Zamorano
Assignatura: Cures d'Infermeria en el procés d'envelliment.

TREBALL D'INTEGRACIÓ

Anna Melo i Rodergas
3er d’Infermeria, Grup A
11 de novembre de 2011

INDEX

INTRODUCCIÓ pag. 3
ESTRATÈGIA DE RECERCA I SELECCIÓ pag. 4
DESENVOLUPAMENT pag. 6
CONCLUSIÓ pag. 17
BIBLIOGRAFIA pag. 20

INTRODUCCIÓ

El treballd’Integració s’emmarca dins l’assignatura cures d’infermeria en el procés d’envelliment en la que es pretén qualificar al estudiants, futurs professionals d’infermeria, en l’atenció dirigida a les persones grans tant sanes com malaltes, a la família i al cuidador principal, tenint en compte l’equip interdisciplinari de salut i la coordinació amb els diferents nivells assistencials.
L’objectiud’aquest treball és integrar els coneixements teòrics exposats en el transcurs de les classes magistrals de l’assignatura, amb l’aprenentatge adquirit durant el procés d’ABP, un mètode didàctic que requereix una participació activa i significativa, ja que els estudiants som els subjectes actius del nostre procés d’aprenentatge. Hem de resoldre un cas en grup, cercant i discutint la informació trobada demanera autònoma, amb la guia del tutor.
El cas, que porta per títol, “Els pares s’han fet grans i ara no sé què fer” presenta una situació en la que un matrimoni gran es troba en situació de dependència causada per una caiguda recent, fet que desestabilitza a tota la família com a sistema, i ens obliga a buscar un nou equilibri.
La resolució en grup d’aquest cas, ens ha permès repassar lateoria donada durant les classes magistrals de l’assignatura, que hem hagut d’ampliar amb les nostres recerques d’informació i articles relacionats, com explicaré a continuació.

ESTRATÈGIA DE RECERCA I SELECCIÓ

El primer pas, va ser una lectura analítica i individual del cas, i una posta en comú en grup de tot allò que ens havia cridat l’atenció, per tal d’identificar la informació mésrellevant i els problemes prioritaris que se’ns presentaven.
Com a problemes principals a tractar varem definir: La dependència de Pepa, de 85 anys, que torna a casa després de passar per quiròfan i un procés de rehabilitació, la dependència del seu marit Joan, que no pot fer-se càrreg de la seva dona, i l’angoixa de la Maria, filla del matrimoni, mare soltera i treballadora, que es troba desbordada perla situació.
En aquest punt, vam traçar diferents hipòtesis d’actuació amb una pluja d’idees a partir dels coneixements previs dels membres del grup, i ens les varem repartir de cara a buscar més informació, per tal de reafirmar o refutar les nostres hipòtesis.
Aquesta va ser la dinàmica de les sessions d’ABP: posar en comú la informació trobada, discutir-la amb el grup i definir una líniad’actuació per tal de donar solució al cas que se’ns havia plantejat.
D’altra banda, varem comptar amb l’ajuda del tutor, que ens va redirigir en alguns moments que la discussió es desviava del cas, o obviàvem dades rellevants.
Personalment, jo vaig buscar informació sobre la valoració socioeconòmica de la família i sobre els programes de suport a famílies que hi ha a la nostra comunitat.
Per tald’obtenir informació científica i fiable, vaig descartar webs no professionals, i em vaig centrar en les webs de la Generalitat, de l’ICS i el Google acadèmic.
Les paraules clau varen ser: dependència, envelliment, valoració, síndromes geriàtriques, programa, salut, atenció domiciliària, infermeria, primària, comunitària, gent gran, avi fràgil... posant les paraules claus al cercador en català i encastellà, soles i combinades entre si.
El criteri d’inclusió principal va ser la vigència de la informació, és a dir, articles actuals (menys de 10 anys), i que els programes i polítiques fossin d’aplicació actual.
Un criteri d’exclusió per simplificar la recerca, va ser l’accés a la totalitat del text, és a dir, que la informació fos accessible i gratuïta, ja que em vaig trobar amb...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Treball
  • Treball
  • Treball
  • Treball
  • Treball
  • Treball
  • Treball
  • TREBALL

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS