Treball

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1839 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
1.Lectura de “El Llibre de les Bèsties”. Després realitza les següents activitats:

2.La història i la construcció narrativa:

a) L’estructura del Llibre de les bèsties: plantejament, nus i desenllaç:


El plantejament correspondria amb l'elecció del rei i amb l'elecció de la cort del rei. També exposa com la rabosa, vol estar en la cort però no l'hi permeten, amb això la rabosa inicia unadiscussió amb tots els de la cort i en particular amb el rei.

El nus explica com Na renard inicia un pla de venjança contra el rei, vol fer tot el possible per destronar-lo. També en aquesta part de la història entrarien tots els enfrontaments que Na renard ha tingut amb els altres animals perquè volia arribar al poder fos com fos. En aquesta part ens introdueix cap al desenllaç, ja queproposa una batalla molt important entre el lleopard i l’Onça. I com Na renard mata el gall i inicia un enfrontament per acabar amb el rei i així arribar el al poder.

Finalment el desenllaç ens parla de com Na Renard s'uneix a alguns animals per matar el rei però aquests li juguen una mala passada ja que no li fan cas i per tant en la batalla es a dir en l'enfrontament contra el rei Na renard


b)Consells o recomanacions que es poden extraure del text

Aquest llibre presenta el mon dels humans mitjançant els animals. El llibre vol representar l’ambició humana, se'ls ha utilitzat com a representació de les virtuts i sobretot dels defectes dels homes.3. El temps i l’espai:


Anàlisi dels passatges de la història que demostren la caracterització fabulosa del temps i de l’espaial Llibre de les bèsties.

Aquesta obra de Ramon Llull va ser redactada al segle XIII. A el segle XIII aquestes històries eren molt populars ja que tenien intenció didàctica, i intenció de fer més senzill l'aprenentatge i per aprendre tant conceptes religiosos com conceptes morals.

En quant a la situació d'aquesta obra, està clar que els animals es troben en un medi natural, que representala ciutat. Probablement aquesta obra fou escrita quan Ramon Llull estava fent un dels seus viatges.
Les faules, com a recull d'històries protagonitzades per animals, tenen el seu origen a Grècia i els apòlegs, que provenen de la cultura hindú. Aquestes faules i l’ús d’animals com a element literari va ser molt popular en l'època medieval, perquè unia la fantasia i la màgia amb la realitat, iforen la base d’un gènere, el bestiari, relats breus moralitzadors, a través de la identificació de cada animal amb uns valors concrets, virtuts o defectes. Aquest sistema de representació va ser aprofitat per l'Església i posteriorment també serví per als tractats de ciències naturals. Podem citar, en aquest sentit, els bestiaris catalans del s. XV. El seu èxit es devia a causa de l’analfabetismeilletrat i les facilitats que oferien l'oralitat (associada als eixampli) i les fonts d’informació visual (la il•lustració amb animals) És comprensible, doncs, que la literatura i la cultura escrita també en fessin ús. Cal recordar els murals de les esglésies i els castells, o els capitells dels claustres.


4. Els personatges:

a) Animals ordenats segons jerarquia.
Els animals, com arepresentació de les virtuts i els defectes humans es divideixen en dos grups: els que mengen carn i els que mengen herba. Els primers simbolitzen la noblesa, mentre que els segons, en aquesta reproducció dels estaments medievals, els podem aparellar amb els vassalls.

Els animals que apareixen son:
1. La rabosa
2. El bou
3. El lleó
4. El cavall
5. El rossinyol
6. La guineu
7. El gall
8. El corb9. La serp
10. El gos


b) Actuacions i decisions del Lleó

El lleó és molt important perquè és el rei, i per això ha de prendre moltes decisions claus així com qui va a formar part de la cort, o simplement qui, és a dir que animals tindran millors condicions i més drets en la societat en la viuen. Drets i condicions que també elegia la noblesa en la societat general.


c) Com...
tracking img