Tres sombre ros de copa

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (590 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Química 2n Batxillerat


REACCIONS QUÍMIQUES (precipitació)
http://www.chem.ox.ac.uk/vrchemistry/livechem/transitionmetals_content.html |[pic] | |

Objectius


• Visualitzar lesdiferents reaccions de precipitació representades a l’applet.

• Identificar els colors característics d’alguns precipitats.

• Escriure les equacions químiques corresponents a les reaccions deprecipitació

Instruccions per accionar l’applet

• Selecciona un catió i un anió, desprès clica en play movie i surt un petit vídeo amb la reacció.

• Per provar amb altres reactius,clica en reset i comença de nou.

Qüestions prèvies

• En posar en contacte dues substàncies com es pot saber si n’hi ha o no n’hi ha reacció?
Supongo que si ha reacción habrá algún tipode cambio respecto a lo inicial, ya sea de color, temperatura, estado,etc.
• Les sals dels metalls alcalins son solubles?
La inmensa mayoría sí, pero puede haber algunos que no.
•Els nitrats i els clorurs de qualsevol metall son solubles o n’hi ha excepcions?
De nitratos todos son solubles.
De cloruros todos son solubles menos [pic][pic].

[pic]Exercicis amb l’applet

A. Selecciona un anió i un catió, clica en play movie, i començara un petit video en el que es pot veure com en mesclar les solucions que contenen els ions seleccionats esforma o no un precipitat.


Escriu a la graella, la formula del compost que es forma de la unió del catió i del anió que s’intercepten en cada casella, indica si n’hi ha precipitat i de quin colorés.


(**)Se forma precipitado.
(---)No se forma precipitado.


| ||
| |cations |...