Trigonometria

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 5 (1245 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
INTRODUCCIÓ

La mininvestigació, ha constat de dues grans parts, dividides principalment per el treball en conjunt i el treball individual que ha consistit principalment en aplicar els coneixements obtinguts en el treball en conjunt responent un seguit de preguntes i després realitzant l’informe sencer.

Hem treballat tres dies a classe en tot el conjunt, que es correspon a la part en el qualam treballar en grup, al qual vam haver de portar el paper DIN A-3 mil•limetrat, i dibuixar-hi o representar-hi gràficament el que vam treballar anteriorment a la classe que era la Trigonometria. La veritat és que no era molt difícil però entendre el procediment va ser fàcil gràcies a l’ajuda dels companys, i també, la del professor, que ens va ensenyar a la pissarra com realitzar-ho prenent lesnostres iniciatives i seguint les instruccions la mininvestigació. Jo no vaig tenir suficient temps per acabar a la classe per això vaig fer el dibuix del cosinus a casa juntament amb l’ Ignasi Solà. I al dia següent els vaig presentar o els vaig portar a classe, i vaig poder començar a resoldre les preguntes per mi sol de l’apartat corresponent, i aplicant els coneixements aplicats i obtinguts dequan vam fer la representació gràfica. Ara ja tenia més o menys acabada la part en grup en el qual tots ens vam poder ajudar a realitzar, i ara estic fent aquesta introducció, i més tard faré l’exposició de resultats per acabar fent les conclusions, i acabar presentant el treball amb la part pràctica que vam fer a classe i ajuntat amb això que és la part individual. El treball doncs, ha consistiten una part més pràctica, que vam realitzar a la classe, i una part més individual, i on hem hagut de pensar i aplicar, tot allò que vam representar gràficament.

EXPOSICIÓ DE RESULTATS

En aquest apartat haurem de exposar els resultats obtinguts tant a la part en grup, de l’expressió gràfica, i també de les respostes obtingudes del qüestionari del apartat de la mininvestigació, que feiapreguntes que feien referència a la part en grup.

Faré una breu barreja entre les respostes obtingudes del qüestionari, i també explicaré després quines conclusions en vaig treure.

Primer de tot se’ns demanava quins valors determinats del sinus el cosinus i també de la tangent estaven compresos, i el perquè.

El que vaig entendre jo a través de l’expressió gràfica és que el sinus va de 0 a1, després passa per zero i va al menys 1, torna al zero i fins a l’1, El cosinus va igual que el sinus, en canvi, la tangent surt de 0 i va fins a l’infinit, i després d’una disminuïda va fins al menys infinit.

També se’ns han demanat en quin punt, les formes o gràfiques representades tallaven l’eix d’abscisses, el que hem pogut comprovar es que entre el sinus i el cosinus s’estableix unapetita diferència i és que Al sinus, l’eix talla a 180º i a 360º. Al cosinus talla a 90º i a 270º. En canvi la tangent només tallava a 180 graus.

També enfocat des de una altre punt de vista , en el qual havíem més d’observar les gràfiques i descriure`n el seu aspecte gràfic també se’n ens han fet unes quantes qüestions com per exemple, En quins trams són creixents les gràfiques, i en quinsdecreixents

El que he pogut observar es que el sinus de 0 a 90º és positiu, i a partir d’aquest punt comença a descendir ( o sigui negatiu ) fins a 270º i de 270º fins a 360º torna a ser positiu.
El cosinus comenta sent negatiu de 0 a 180º, i realitza un canvi de signe fins a 360º ( positiu ).
Pel que fa la tangent, tota és creixent ( positiva ).

També una altre pregunta molt semblant queens deia quins eren, doncs, els punts que es trobaven per sobre de tots els del seu voltant, i és que del sinus era el , del sinus a 90º positiu. dEl cosinus, 0 i 360º són els punts màxims positius. I de La tangent eren el 70 i 250º que són els positius. +

En els representacions gràfiques també hem pogut observar que hi havíem punts mínims, que destacaven també respecte als del seu voltant i...
tracking img