Trobadores

Páginas: 5 (1001 palabras) Publicado: 22 de junio de 2010
ELS TROBADORS:

VERSIFICACIÓ:

vers s'anomena segons els lays d'amors bordó.
Els versos son en decasil·labs que tenen dos hemistiquis dividits en 4+6 ( a minori) o 6+4 a maiori.
La rima es consonant. Pot haber rima masculina ( aguda) o rima femenina (plana).
Si una paraula a final de vers es repetida molts cops, es considera vici i reb el nom de mot tornat.
De vegades una paraula ques'assembla graficament es repeteix però tè un sentit diferent, s'anomena mot equivoc ( com saber verb o saber substantiu)
Hi ha dos tipus de rima: rims adjetivades i rims derivatius. Alternen terminacions masculines i femenines.
L'estrofa s'en diu cobla. La cobla ha de tenir una unitat melòdica, la extensió més frequent es de 8 versos i n'hi han de diferents tipus:

cobla unissonans: mateixa rimaen tota l'estrofa
cobla singulars:la rima canvia a cada estrofa però respecta la rima masculina o femenina
cobla doblas: mateixa rima en la 1i2 estrofa però canvia en la 3 i 4
cobla alternadas: els versos impars porten una rima i els pars una altra
cobla capacudadas: acaba el vers amb una rima i comença el següent amb la maetixa rima
cobla capdefinida: paraula del últim vers té la mateixarima que la paraula inicial de la següent, pot ser igual o similar.

La cansó:

gènere exclusivament amoros en el concpte més pur.
Amor en una situació triangular. La domina és sempre casada. El poeta esta en una situació d'inferioritat davant la domina.
Ha de tenir melòdia pròpia.
No s'aludeix al pasat i pocs cops al futur, es un jo present.
La primera estrofa comença amb l'exordi deprimavera ( aludeix al moment de l'estació i segueix amb l'expressió dels seus sentiments) o l'exordi d'autor ( parla de composar lligat al seu sentiment d'amor, i equipara el seu treball al d'un artesà).

La cansó té varies modalitats:

escondich: defensa d'acusacions
mala cansó: parla malament de la dama i renega del seu amor
salut d'amor: epistola amorosa que sol tenir molta extensió i esescrita en pareats.

Sirventès

Es canta una melodia d'una cançó amb un tò moral: té un objectiu. Hi han dos factors importants a tenir en compte:

1)que el sirventès politic o personal és d'un caràcter actual i si el moment passa ja no té tant d'interès.
2)Que ha de ser après ràpid perquè esta destinat a un gran auditori i pot perdre l'interès si es triga molt a apendre'l.

Hi han diferentstipus de sirventes:

sirventes moral: parla de les males costums i els abusos i dona consells per acabar amb ells
sirventes personal: sàtira o atac a una persona odidada pel trobador
sirventes politic: destinat a glorificar o enfonsar idees politiques. Un sirventes d'opinió politica. A vegades algun rei era darrere d'aquests escrits per aclamar les seves idees politques.
Sirventes literari:com una ressenya d'una obra o escrit literàri.
Gap: fanfarronada del trobador on expressa que pot arribar a fer accions o coses impossibles a fer.

PLANY

Lament de carácter funerari on es glorifica o s'exalta a la persona difunta.
Els trobadors segueixen unes pautes:

invitació al lament
es menciona la familia del difunt
es menciona les persones afectades per la mort del difunts'exalten les virtuts del mort
oració per la salvació de l'ànima del difunt
Es menciona el mal per la mort de la persona

ALBA

Gènere on es descriu l'enfadament dels enamorats per l'arribada del dia, ja que s'han de separar perquè han passat la nit junts.
La dama està casada i la separació del amant vé lligada per l'arribada del marit o de que es percatin els lausengiers ( o els espies delmarit).
Els amants tenen l'ajuda de el Gaila, que sol ser l'amic que vigilia.
Quan es desperten maleeixen la durada curta de la nit i desitgen que el dia no arribi mai.

Mantè les caracteristiques pròpies de la cansó, l'alba presenta la situació carnal dels amants, sense que el trovador hagi de suplicar per l'amor de la dama.

Existeix la contraalba: el poeta no pot estar amb la dama, i maleeix...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • trobadores
  • juglares y trobadores
  • Los trobadores
  • trobador guillem de bergueda
  • Herencia de un trobador

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS