Trucos pokemon lanco

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1435 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 23 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
todos los obj. clave

94000130 FFFB0000
6224F808 00000000
B224F808 00000000
D5000000 03E30001
C0000000 0000012B
D6000000 00000000
D4000000 00000001
D2000000 00000000

todas las bayas

94000130 FFFB0000
C0000000 0000003F
122346A6 00000384
DC000000 00000004
D2000000 00000000
94000130 FFFB0000
D5000000 00000095
C0000000 0000003F
D7000000 022346A4
D400000000000001
DC000000 00000002
D2000000 00000000

todas las MT's

94000130 FFFB0000
C0000000 0000005B
00000001 12234432
DC000000 00000004
D2000000 00000000
94000130 FFFB0000
D5000000 00000148
C0000000 0000005B
D7000000 02234430
D4000000 00000001
DC000000 00000002
D2000000 00000000

todas las MO's

94000130 FFFB0000
C0000000 00000005
122345A2 00000001
DC00000000000004
D2000000 00000000
94000130 FFFB0000
D5000000 000001A4
C0000000 00000005
D7000000 022345A0
D4000000 00000001
DC000000 00000002
D2000000 00000000

100% posibilidades de captura

521CAAF4 E12FFF1C
121CBAF4 000046C0
D0000000 00000000

atrapar pokemon de los entrenadores

521CA8D0 98021C06
121CB8CC 000046C0
D0000000 00000000

ayudenme a ser new full userPokemon Black Version
Game ID: IRBJ B39DB08A

Pokemon White Version
Game ID:IRAJ-4F2FDEC2

Disable No Exp AP
52004EA4 E12FFF1E
02004EA4 EAFFFDED
E2004660 0000005C
E59F003C E5901000
E59F2038 E1510002
059F1034 05801008
05801148 059F102C
058010A8 058011E8
E59F0024 E5901000
E59F2020 E1510002
03A01001 05C0100A
E12FFF1E 02188064
E15F034F 36AAB337
36E0AA6A02180C60
28AAFF1F 00000000
D2000000 00000000

9999999 Money (SELECT)
94000130 FFFB0000
0223CC0C 0098967F
D2000000 00000000

Gym Badge x16
1223CC10 0000FFFF

Instant Text Display
5201D0B0 D1024281
1201D038 000046C0
1201D0B2 0000D1D1
D0000000 00000000

Walk Through Walls,
L+A to Enable. L+B to Disable.
94000130 FDFC0002
1216367A 00000200
D2000000 00000000
94000130FDFD0000
1216367A 00001C20
D0000000 00000000

Battle Modifiers

No Wild Pokemon Encounter, Hold R to Encounter
521A94B4 D1032800
121AA4B0 0000E001
D0000000 00000000
521A94B4 D1032800
94000130 FEFF0000
121AA4B0 000046C0
D2000000 00000000

Restore the Pokémon in battle's health (press Select)
94000130 FFFB0000
DA000000 022BED24
D7000000 0226D514
D7000000 022BED1ED2000000 00000000

100% Capture Ratio
521CAAF4 E12FFF1C
121CBAF4 000046C0
D0000000 00000000

Catch Trainers Pokemon
521CA8D0 98021C06
121CB8CC 000046C0
D0000000 00000000

Pokemon Modifier:
Press L+R you should get 649 master balls and 100 ultra balls
toss out master balls to equal pokemon # toss 156 to get 493 (arceus)
toss # of ultra balls to get level. leave it at 100if you want lvl 100 wild.

94000130 FCFF0000
02233E0C 02890001
02233E10 00640002
D2000000 00000000
94000130 FFFB0000
DA000000 02233E0E
D3000000 00000000
D7000000 0224FE70
D3000000 00000000
DA000000 02233E12
D3000000 00000000
D7000000 0224FE72
D3000000 00000000
D9000000 0224FE70
D3000000 00000000
C0000000 00000037
D6000000 0224FE70
D2000000 00000000

PokemonModifier (Hold Select)
94000130 FCFF0000
02233E0C 028900XX
02233E10 00640YYY
D2000000 00000000
94000130 FFFB0000
DA000000 02233E0E
D3000000 00000000
D7000000 0224FE70
D3000000 00000000
DA000000 02233E12
D3000000 00000000
D7000000 0224FE72
D3000000 00000000
D9000000 0224FE70
D3000000 00000000
C0000000 00000037
D6000000 0224FE70
D2000000 00000000

XX = Levelof pokemon
YYY = ID of pokemon

Experience Multiplier Codes

x2
521D6D0C 46C0BDF8
121D7D0E 00002502
121D7D10 00004345
D0000000 00000000

x4
521D6D0C 46C0BDF8
121D7D0E 00002504
121D7D10 00004345
D0000000 00000000

x8
521D6D0C 46C0BDF8
121D7D0E 00002508
121D7D10 00004345
D0000000 00000000

x16
521D6D0C 46C0BDF8
121D7D0E 00002510
121D7D10 00004345...
tracking img