Tumor renal

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 6 (1284 palabras )
  • Descarga(s) : 4
  • Publicado : 14 de marzo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
Auxiliar d’infermeria Grup B

Grup de treball
Daniel Martinez
Pallavi Pallavi
Javier Ramos
Núria Ruiz
Corín Sanchez

TUMOR RENAL

C/04 Cures bàsiques d’infermeria Professor Núria Andreu
Curs 2009 – 2010SUMARI

.- Definició …………………………………………………….. Pàg. 1

.- Causes ……………………………………………………….. Pàg. 2

.- Factors de risc ……………………………………………….. Pàg. 2

.- Clínica ……………………………………………………….. Pàg. 3

.- Diagnòstic …………………………………………………… Pàg. 3

.- Tractament …………………………………………………... Pàg. 4

.- Cures d’infermeria …………………………………………... Pàg. 5

.- Cures auxiliar d’infermeria ………………………………….. Pàg. 5.- Bibliografia ………………………………………………….. Pàg. 6

DEFINICIÓ

És anomenat càncer de ronyó el desenvolupament anormal d’un grup de cèl·lules de diversos teixits renals que adopten característiques atípiques, es reprodueixen acceleradament i formen una massa que comprimeix les estructures adjacents i s’infiltra pels teixits veïns. Si no es tracta precoçment, algunes cèl·lules canceroses es podenintroduir en els vasos sanguinis i limfàtics i disseminar-se a d’altres regions corporals, on originen l’aparició de metàstasis o tumors secundaris que alteren les funcions dels teixits sans de l’organisme i n’impedeixen el desenvolupament normal, la qual cosa arriba a causar complicacions mortals.

El càncer de ronyó és classifica en diferents fases depenen de l’extensió local del tumor,de la sevaextensió regional i de la seva metàstasis.
En funció d’aquestes classificacions s’estableix el pronòstic i el tipus de tractament. El tractament quirúrgic pot curar a més del 50 % dels pacients amb malaltia en fase I, mentre que les teràpies obtenen resultats molt pobres en la fase IV.

Fase I: El càncer està limitat al ronyó i mesura menys de 7cm.
Fase II: El càncer està limitat alronyó i mesura més de 7 cm.
Fase III: El càncer envaeix els ganglis propers al ronyó o envaeix les estructures que s’hi
troben al voltant (glàndula suprarenal, grans vasos sanguinis adjacents).
Fase IV: El càncer envaeix a diferents ganglis siguin a prop o no del ronyó i afecten òrgans llunyans.

Hi ha diversos tipus de càncer renal, però solament n’hi ha dos que siguinrelativament freqüents que són:

L’adenocarcinoma renal, anomenat també Tumor de Grawitz o hipernefrona:
És el tipus de càncer renal més freqüent en l’edat adulta.
El nefroblastoma o Tumor de Willms:
És el tipus de càncer renal més freqüent en l’infantesa. Gairebé es manifesta sempre abans del sis anys. És degut a una alteració genètica, però afortunadament la majoria es curen.

Pâg.1

CAUSES

Esdesconeixen les causes del càncer de ronyó i, d’altre banda, tampoc s’ha demostrat que sigui hereditari, encara que de vegades es presenta des de el naixement. Però hi ha estudis que creuen que hi ha factors afavoridors per el seu desenvolupament.

FACTORS DE RISC

Els factors implicats en augmentar el risc de desenvolupar càncer de ronyó són:

.- Sexe: Els homes tenen major risc que lesdones de patir càncer de ronyó.
.- Edat: Es més freqüent en persones entre els 55 i 70 anys.
.- Tabac: S’associa un risc dues vegades major de patir-ho que als no fumadors.
.- Consum crònic de determinats analgèsics.
.- Obesitat.
.- Exposició al cadmi i a l’asbest (material fibrós usat en la construcció).
.- Algunes malalties genètiques, molt poc freqüents, també predisposen
al’aparició de càncer de ronyó. La malaltia de Von Hippel-Lindau és una
d’elles, les persones amb aquesta malaltia contrauen molt sovint diversos
tipus de tumors. Un altre és L’Esclerosi Tuberosa que és una formació
de masses anormals en algunes cèl·lules del cos. Els principals òrgans
afectats són el cervell, la pell, el cor, els pulmons i els ronyons.

Pàg.2

CLÍNICA...
tracking img