Turisme rural a la terra alta

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 9 (2024 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 18 de noviembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
EL TURISME RURAL A LA TERRA ALTA

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ
2. ÀMBIT TERRITORIAL
3. EL TURISME RURAL COM A FACTOR DE DESENVOLUPAMENT
3.1. La necessitat turística
3.2. La importància del jovent emergent
4. EVOLUCIÓ TURÍSTICA A LA TERRA ALTA
4.1 Els inicis del turisme a la comarca
4.2 Infraestructura turística
5. PRINCIPALS ATRACTIUS I PRODUCTES
5.1. El vi com a objecteturístic
5.2. El Parc Natural dels Ports
5.3. La Batalla de l’Ebre: espais i localitzacions
6. CONCLUSIONS
7. BIBLIOGRAFIA
8. ANNEXOS

COM ESTRUCTURAR UN CAPÍTOL

Començar amb una breu introducció
- Quin objecte, quina pregunta tracta aquest capítol?
- Quin és el seu objectiu?
- Quina relació té aquest capítol amb el precedent?
- Quina és la seva relació amb el problema quees tracta en la investigació?

Cos del text
Desenvolupar les idees enunciades en la introducció.
En el primer paràgraf s’enuncia la idea central, les frases següents la desenvolupen.

Acabar amb una breu conclusió
- Recapitular la pregunta inicial del capítol, la seva demostració o el seu
anàlisi, subratllant els seus resultats (és la idea que li ha de quedar al lector,
al final dellegir el capítol).
- Enunciar el capítol següent, per exemple amb una pregunta, una hipòtesi,
etc.

5. PRINCIPALS ATRACTIUS I PRODUCTES

Un producte turístic és allò visitable, palpable, que en permet fer la degustació , en definitiva, allò que atreu al turísta a visitar-ho. N’hi han de molts tipus, però tractant-se de turisme rural les possibilitats es concentren en la zona, la població i elsatractius rurals que aquest ofereix.

En aquest capítol faré esmena sobre aquests atractius a nivell comarcal, aquells que al llarg del temps s’han consolidat com a elements forts, i sobre els qual s’hi ha destinat la major part d’inversió turística. Estem parlant del vi, els Ports, i la Batalla de l’Ebre
Evidentment, aquesta inversió s’ha destinat per a aquests productes a causa de l’evolucióturística de la comarca, que durant els últims anys ha vist com el pobre creixement econòmic basat en l’agricultura era impulsat en una part pel turisme. Cal fer esmena que es tracta d’un turisme concentrat, és a dir, un turisme de cap de setmana i només en els mesos més calorosos de l’any, ja que en els mesos freds la zona es queda més despoblada a causa del fred sec.

A partir d’aquí s’hacreat una consciència de desenvolupament sostenible de la comarca intentant treure el màxim profit dels productes esmentats i d’altres de menor importància, aquests últims sobretot a nivell municipal.

Cal dir que el jovent no està del tot conscienciat i s’hauria de treballar més en aquest aspecte. N’és un exemple la marxa que efectuen els estudiants a les ciutats que, un cop formats, la granmajoria troba feina i no tornen a la comarca per desenvolupar-hi els coneixements obtinguts, ja sigui en matèries turístiques com en les altres.

5.1. El vi com a objecte turístic

El primer gran producte el trobem en el vi, un producte de qualitat cultivat a una altitud que oscil·la entre els 350 i 500 metres. El fet que sigui un objecte turístic important ve donat per aquesta qualitat, ja que siel producte no fos de qualitat, el turista no el valoraria de la mateixa forma degut a l’amplia oferta que es troba en el mercat.
Aquesta qualitat ve donada pel clima mediterrani amb influències continentals, una elevada insolació i una pluviometria anual que ronda els 350 mm. El paper dels vents dominants és fonamental en la qualitat de la viticultura de la Terra Alta. El Cerç, bufa amb força imanté les vinyes sanes i el raïm en maduració sa, mentre que el Garbí i d’altres marinades provenint del mediterrani refresquen el càlid estiu.

Després d’introduir el perquè el vi representa un objecte turístic important, s’ha de continuar amb l’aprofitament del producte en l’àmbit més pròpiament turístic.
Al 1972, es produí un pas més cap a la consolidació de la vinya i el vi en la zona:...
tracking img