Turismo atvila

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (467 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 21 de febrero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
in Cam

o de

l Cal

vari

C

am

íd

e

C. de

s Sot

o

Punta Rajada

BALUARTE DE SANT BERNAT
la la l ne dra Tú ate C
Al Pl. m de ud l ai a na
Ronda de l'AlmudainaBALUARTE DE SANT JORDI

l e l a mi ne ta Tú yun A

nt

o

C. d e la

Catedral

Palacio Episcopal

BALUARTE DE SANT JAUME

Uni s ver itat

Iglesia barroca, antigua sede del conventode los Padres Dominicos, construida entre los siglos XVI y XVII.

Plaça de la Catedral

a Rond de G

C. de sa Portella

C. Major

C. San

t Ciriac
n

ni iovan

Ayuntamiento de Ibiza(antiguo convento)
Baix de sa Penya
al. Gr la Ba nz

C. de Santa

Maria

Can Botino
C. d
C. d e Pe

C. Jo

oma an R

Parque Reina Sofía

Battis ta Ca

e Po

nen

t

C. de laConq

uista

lvi

at

C.
C. Llú Sta. cia

d’I

gn

re T u

r

C. Sant Josep

C. d

Cta Padi . lla

C.

as

iR

iqu

osp

ant

C. S

C. de

Pujada d
ia ta LlúcC. de S

Sant

C.

de

Car

les
Rafel
C. Esc a de Ped la ra

lR os

a

C. S

ir

ar i

e sa

er

Car

ros s

Pl. del Regent Gotarredona

Iglesia del Hospitalet
C.Portal Nou

el Pinto

Racó de sa Murada

ayan

BALUARTE DE SANTA LLÚCIA

C. d’Alfons XII

r Toni C

ardona

rres M

Museo de Arte Contemporáneo

s

Pl. de Vila

C. de

SantaCreu

nt Sa i de ton C. An

Pl. del Sol

BALUARTE DES PORTAL NOU SANT PERE

a Rond

ton d’An

i Cos

mo ta Ra

n

C. de

Jaum

eI

be To

nna ’Avice

sa P eny a

blaC. Ca

nca

C. Bis

rbó

ida

Flo r

sadís

Trav . de

l So rà

s Pas

C. A
C. de l Retir

C.

lt

C. d

de

C.

B de

on

e air

Pa Sim saj ó P e de ou et

C.d

i eM

qu

el

G

t aie

àS

ole

r

C. de

eM ane

C. d
Pl. de sa Constitució
sa

C. d

C. Fosc

lau

osselló omte R

’An

ton

i Pa

Pl. de sa Font...
tracking img