Ubuntu raid

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1898 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 6 de mayo de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Raid

En informàtica, l'acrònim RAID (originalment de l'anglès Redundant Array of Inexpensive Disks, 'conjunt redundant de discs barats', en l'actualitat també de Redundant Array of Independent Disks, 'conjunt redundant de discs independents') fa referència a un sistema d'emmagatzematge que usa múltiples discs durs entre els quals distribueix o replica les dades. Depenent de la sevaconfiguració (a la qual sol dir-se «nivell»), els beneficis d'un RAID respecte a un únic disc són un o alguns dels següents: major integritat, major tolerància a errors, major rendiment i major capacitat. En les seves implementacions originals, el seu avantatge clau era l'habilitat de combinar diversos dispositius de baix cost i tecnologia més antiga en un conjunt que oferia major capacitat, fiabilitat,velocitat o una combinació d'aquestes que un sol dispositiu d'última generació i cost més alt. En el nivell més simple, un RAID combina diversos discs durs en una sola unitat lògica. Així, en lloc de veure diversos discs durs diferents, el sistema operatiu en veu un de sol. Els RAIDs solen usar-se en servidors i normalment (encara que no és necessari) s'implementen amb unitats de disc de la mateixacapacitat. A causa del decrement en el preu dels discs durs i la major disponibilitat de les opcions RAID incloses en els chipsets de les plaques base, els RAIDs es troben també com a opció als ordinadors personals més avançats. Això és especialment freqüent als computadors dedicats a tasques intensives d'emmagatzemament, com a edició d'àudio i vídeo. L'especificació RAID original suggeria certnombre de «nivells RAID» o combinacions diferents de discs. Cada una tenia avantatges i desavantatges teòrics. Amb el pas dels anys, han aparegut diferents implementacions del concepte RAID. La majoria difereixen substancialment dels nivells RAID idealitzats originals, però s'ha conservat el costum d'anomenar-les amb números. La mateixa definició de RAID ha estat en disputa durant anys. L'ús determe «redundant» fa que molts objectin sobre que el RAID 0 sigui realment un RAID. De la mateixa manera, el canvi de «barat» a «independent» en confon molts sobre el pretès propòsit del RAID. Fins i tot hi ha algunes implementacions del concepte RAID que usen un sol disc. Però en general, direm que qualsevol sistema que empri els conceptes RAID bàsics de combinar espai físic en disc per afinalitats de millorar la fiabilitat, capacitat o rendiment és un sistema RAID.
Pàgina 1 de 5

RAID 0 (Data Striping) Un RAID 0 (també anomenat conjunt dividit o volum dividit), distribueix les dades equitativament entre dos o més discs sense informació de paritat que proporcioni redundància. És important assenyalar que el RAID 0 no era un dels nivells RAID originals i que no és redundant. El RAID 0s'usa normalment per incrementar el rendiment, encara que també pot utilitzar-se com a forma de crear un petit nombre de grans discs virtuals a partir d'un gran nombre de petits discs físics. Un RAID 0 pot ser creat amb discs de diferents mides, però l'espai d'emmagatzemament afegit al conjunt serà limitat a la mida del disc més petit (per exemple, si un disc de 300 GB es divideix amb un de 100GB, la mida del conjunt resultant seran 200 GB). Una bona implementació d'un RAID 0 dividirà les operacions de lectura i escriptura en blocs d'igual mida i els distribuirà equitativament entre els dos discs. També és possible crear un RAID 0 amb més d'un disc, si bé la fiabilitat del conjunt serà igual a la fiabilitat mitja de cada disc entre el nombre de discs del conjunt; és a dir, lafiabilitat total és inversament proporcional al nombre de discs del conjunt. Això es deu que el sistema de fitxers es distribueix entre tots els discs sense redundància, per la qual cosa quan un d'ells falla es perd una part molt important de les dades. Amb un RAID 0, si tots els sectors accedits estan al mateix disc, llavors el temps de recerca serà el de l'esmentat disc. Si els sectors a accedir estan...