Uctytihuj

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (810 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 11 de septiembre de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
LA NARRTIVA DE PREGUERRA
Al llarg del s.XX,sorgiren a Europa uns nous
corrents narratius que es concretaren en la
novel·la psicológica, que es basava en l’anàlisi
profunda de la vida interiordels personatges.
Aqst tipus de narrrcio utiltzva la tcnica dl
monoleg interior.CARLES SOLDEVILAfou mlt
popular per les sevs claboracions en La
Publicitat i en l’ambit literari va destaca laseva
intensa produccio teatral i narrativa.En la trilogia
frmada per Fanny, Eva i Valentina,Soldevila va
fonamntar la novella en l’anàlisi psicológica i va
utiltzar la técnica del monoleginterior. MIQUEL
LLOR.El seu carácter es reflecteix en els seus
personatges: de personalitat sensible. La seva
novella més conguda es Laura a la ciutat de
sants.JOSEP MARIA de SAGARRA.la sevaproducción literaria abasta Tots els gèneres:
poesia, teatre i prosa.L’obra narrativa consta
d’alguns contes i de Tres noveles:PaulinaBuxareu,
All i salobre i Vida privada. JOSEP PLAva estudiardret a Barcelona,però es va dedicar de ple al
periodisme.Vaviatja per varies ciutat euro
pees cobrint la informacio de grans fets po
litics.En esclatar la guerra, va fugir i el 39
s’installadefinitavament a Cat.Es va dedicar
quasi exclusivamnt a scriure, com afirma en
El quadern gris. Apartir del 45, va publicar
En català i va inicar aixi la sva etapa mes
Productiva.Va fer un recull detotes les
Seves amb el nom de; Obra completa.

NARRATIVA de POSTGUERRA
Com en altres generes,els autors
Es poden classificar en dos grans grups,segons
que s’haguessin format abans o despres dela
Guerra Civil.Lacensura ca tenir un paper decisiu
en la problemàtica de la novella per diferents
motius.Aquests provocaven laparicio de narradors
desvinculats de moviments literarisseguidors de
tendencias personals.Tot i això es poden
marcarunes lines dominants,qe van ser:-novella
psicològica-l’existencialisme-literatura fantàstica
-novella d’exili.LLORENÇ VILALLONGA.abans de...
tracking img