Uec, unitat d’escolarització compartida

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 17 (4155 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 24 de enero de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
UEC

Unitat d’Escolarització Compartida

Índex

1. introducció 3

2. El concepte de UEC 4

2. 1. UEC Normalitzada 4

2.2. UEC "Excepció de la norma" 10

3. Marc legal 12

4. Conclusions 14
5. Bibliografia 16

1. Introducció

El treball tracta d’analitzar les polítiques socials i educatives a través de les UEC(Unitats d’Escolarització Compartida). De fet, hem escollit aquest programa perquè, per una banda, creiem que és un tema interessant ja que és exclusiu de Catalunya i, per altra, perquè hem pogut contactar amb persones directament implicades en aquest projecte.

L’educació és un recurs vital perquè els subjectes puguin desenvolupar-se, a més de fomentar una visió crítica i analítica sobre la vida.L’escola no pot donar resposta a moltes de les necessitats que sorgeixen dins la pròpia institució, d’aquí la creació de les UEC, que pretenen donar resposta als adolescents que no encaixen en el sistema educatiu establert amb l’objectiu de reintegrar-lo de nou en el marc escolar.

Per començar, farem una breu definició de les polítiques socials i educatives, que creiem necessària percontextualitzar el seu posterior anàlisi a través de la UEC (Unitat d’Escolarització Compartida).

Les politiques socials formen part de l’Estat del Benestar, que és la seva representació institucional, i engloben programes socials com les polítiques de salut, seguretat social, vivenda, oci o educació. El seu objectiu és la recerca del benestar i la millora de les condicions materials de vida de lapoblació.

Les politiques socials formen part de l’Estat del Benestar, que és la seva representació institucional, i engloben programes socials com les polítiques de salut, seguretat social, vivenda, oci o educació. El seu objectiu és la recerca del benestar i la millora de les condicions materials de vida de la població.

La política educativa és el conjunt de lleis, decrets, disposicions,reglaments i resolucions que conformen la doctrina pedagògica d’un país i fixen els objectius d’aquesta i els procediments necessaris per aconseguir-los.

Així doncs, partint d’aquestes definicions, tractarem d’analitzar les polítiques socials i educatives de la UEC.

2. El concepte de UEC

El concepte de UEC, tal com indiquen les seves inicials l’entem com a “unitat d’escolarització compartida”.Per altra banda, també cal saber que les UEC és un recurs on només es dóna a Catalunya; tanmateix, aquestes existeixen des que va haver el canvi de legislació regit per LOGSE, és a dir, des que la ESO és vigent i, per tant, els alumnes que hi participen són aquells que estiguin cursant l’educació secundària obligatòria. Amb el canvi d’edat d’escolarització obligatòria que establia la nova llei, elsjoves havien d’estar escolaritzats fins als 16 anys, mentre que abans era fins els 14 anys. És a dir, els joves entre 14 i 16 anys van passar a ser competència del Departament d’Educació.

No obstant, les altres característiques per les que determinats alumnes tenen o poden tenir una plaça a una unitat d’escolarització compartida es diferencien en l’entesa com a “normalitzada” i una altraentesa com “l’excepció de la norma”. Cal saber, també, que el nom de UEC és el que se li ha donat darrerament ja que en un principi va rebre altres noms: UEE (unitat d’escolarització externa) i més endavant es va dir UAC (unitat d’adaptació curricular).

Cada UEC ha fet una proposta determinada amb tallers diferenciats en àmbits o sectors així com perruqueria, mecànica... mentre que la partcurricular es fa a l’institut de referència.

Les UEC, com hem dit, són només de Catalunya. A la ciutat de Barcelona n’hi ha actualment 9:
|UEC ACIS |UEC Cruila |
|UEC ADSIS |UEC Fundació Comtal  |...
tracking img