Ugp8

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 7 (1686 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 4 de marzo de 2012
Leer documento completo
Vista previa del texto
Vacances pagades (1960), de Pere Quart


Sobre l’estructura del llibre

El llibre, premiat per la Diputacio valenciana el 1959 i no publicat fins el 1961, està format per vint-i-cinc poemes de diferent extensió, generalment formats per versets blancs excepte el primer (format per heptasil.labs), el tercer (decasíl·labs), el setè (heptasil-labs i tetrasil.labs) i el darrer(pentasil.labs).El to es irònic i a voltes sarcàstic perquè l’objectiu principal és prendre posició entorn de les mentides i falsedats quotidianes que envolten la vida humana muntades per una minoria que d’aquesta manera oprimeix una majoria; el llibre, esdevé, doncs, una apologia de la vida austera i postura ètico-moral
L’ordre i contingut dels poemes, en sinopsi, són el següents:
|Núm. |Títol|Versificació i estròfica |Formulació temàtica |
|1 |Cançoneta noucentista del mal|Dues quintetes i dues quartetes, la |No tenir un rumb clar i dubtar —conflicte |
| |camí |darrera separada en dues parelles de |entre fe i esperança en el redreçament de |
| ||versos. S'alternen versos femenins (a) |Catalunya— no porta enlloc: cal fer camí, |
| | |amb masculins (b), heptasíl·labs. |però no pas recolzant-se en termes |
| | |Esquema: ababb baabb abab baab. |abs-tractes. Poema pont i crític envers |
| | ||l’ordre “ noucentista” (però no quant a la |
| | | |forma) |
|2 |Sis endevinalles |Recull de sis poemes amb rima lliure i |Referències amargues o iròniques a la dona |
| | |durada variable dels versos.|objecte /Josuè 10,12-14/Job 2,8/ Ressò |
| | | |bíblic de 2 Sam 11,2-17/Jonàs 2, 11/ |
| | | |Infern casolà (Dante). |
|3 |Bones festes |Versos de deu síl·labes de rima lliure|Desmitificació del Nadal a causa de la |
| | |aplegats en un primer grup (poeta |infelicitat del món (irònic diàleg entre |
| | |primer) de tres, tretze i cinc versos, en|dos poetes, sobre la injustícia social i la|
| | |un altre grup de sis (poeta segon) i en |difícil esperança).|
| | |un darrer vers (poeta primer). | |
|4 |Pregària de gener (ritu |S'inicia amb dos versos de rima assonant,|Epifania= negoci comercial. Els tres Reis |
| |occidental) |de sis síl·labes. A continuació segueixen|d'Orient, reconvertits irònicamentpel |
| | |tres breus estrofes formades per dos |poeta en viatjants de comerç dedicats a |
| | |versos de 2 i set síl·labes cadascuna, de|diferents activitats lucratives. |
| | |rima lliure. Dos versos de sis i set | |
|| |síl·labes i un grup final de versos | |
| | |format per una mena d'introducció de dues| |
| | |síl·labes i quatre versos (els tres | |
| |...
tracking img