Uhujniohytfyugnoij

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 2 (363 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 16 de noviembre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
COMPARACIÓ ENTRE LA FILOSOFÍA DE PLATÓ I LA D’ARISTÓTIL

PLATÓ ARISTÓTIL
|TEORIA DEL |Divideix la realitat en dos mons. El món de les idees i el |Nega els dos mons de plató i els uneixen un de sol. El sensible, en aquest s’hi torba |
|CONEIXEMENT|món sensible. El primer es la verdadera realitat i el segon |tot lo real, ple de coses formades per una matèria i una forma. La formaequival a les |
| |una còpia del primer. |idees de Plató. |
| ||Teleologisme: la naturalesa tendeix a la perfecció. |
|GNOSEOLOGÍA|RACIONALISTA.|EMPIRISTA. |
| |Idees innates: considera que les idees es troben en l’ànima, |Elconeixement es dona a través dels sentits. |
| |quan aquesta es troba en el món de les idees però perd al |Tabula rasa: l’enteniment és com una tabularasa, nega les idees innates. |
| |caure al món sensible, i el coneixement és el record |S’arriba al coneixement mitjançant l’abstracció a partir de lo copsat per elssentits. |
| |d’aquestes (reminiscència). | |
| |Perarribar al coneixement verdader cal passar per els | |
| |diferents nivells del coneixement.(EIKASIA, PISTIS, DIANOIA)| |
|ANTROPOLOGÍ|DUALISTA. |MONISME....
tracking img