Uioi

Páginas: 5 (1038 palabras) Publicado: 15 de marzo de 2012
HUMANISME

1.-Definició

Humanisme és el nom amb què és conegut el corrent que renova la mentalitat europea a partir dels estudis filològics clàssics, que es va iniciar a Itàlia el segle XIV i es va estendre per Europa en els dos segles següents dins del període històric que coneixem com a Renaixement.


2.-Context sociocultural

El segle XIV i part del segle XV estan dins de la BaixaEdat Mitjana com un període de forta crisi econòmica, política i social a tot Europa. En l’ordre econòmic, Europa es va veure sotmesa a una forta recessió com a conseqüència d'un canvi de clima. Les pluges del qual van fer malbé les collites del continent. 
Aquesta situació de desequilibri entre producció i població va provocar un esclat de fam gairebé generalitzat, que ja s'havia iniciat al finaldel segle XIII. A la fam es va afegir, a més, la propagació de l'epidèmia de pesta negra.És aquest un període caracteritzat també per guerres freqüents, que ocasionaven molts morts.
En aquest context de crisi económica i social,  les institucions polítiques, culturals ireligioses es van veure sotmeses igualment a nombroses tensions.La monarquia i la noblesa van tindre lluites de poder (Guerradels Cent Anys, lluites entre el Pontificat l'Imperi, crisis de poder a la Península Itàlica).
A mitjans de segle XV, Europa va tornar a resurgir, amb noves perspectives polítiques, culturals, etc que van despres iniciarien el camí a la modernitat.


3.-Ideologia

4.-Temes

Amor, natura, filosofia, historia, mitologia.
Sobretot temes que van tratar els autors classics, romans igrecs.

5.-Autors importants

A Europa: Francesco Petrarca, Coluccio Salutati, Mathias Ringmann.
A Espanya: Lázaro de Velasco, Vicent Mariner, Juan de Molina.
A la Corona D’Aragó: Antoni Canals i Bernat Metge.

6.-Obres

Lo Somni , El Principe, Utopía.

7.-Humanisme a la Corona d’Aragó


L’Humanisme a la Corona d’Aragó te dos etapes:
La primera etapa on estaven Bernat Metge iAntoni Canals, que era la época més esplendorosa de la Corona politicament, culturalment i económicament.
La segona etapa: Que naix pels contactes amb Napols i Avinyó, conquerides per la Corona.
A la Corona d’Aragó hi ha un especial interés en els autors clássics, per aixó hi han mots clássics a la nostra llengua i abundants traduccions llatines i gregues a la nostra llengua.
A la Coronal’humanisme va arrivar molt rápid gracies al contacte litoral.
Etapes:

Primera etapa. Introducció del moviment: 1378-1416 (de Joan I aFerran I).

Segona etapa. Contactes vius amb Itàlia: 1416-1458 (regnat d'Alfons el Magnànim i Cort de Nàpols).

Tercera etapa. Aparició de la impremta, moments de plenitud i ràpida decadència: 1458-1518 (de Joan II a Ferran II)


8.-Característiques del’humanisme

El ideal lingüístic de l’humanisme era aconseguir una llengua clara, bonica i fácil, fugint de sinónims i cultismes innecesaris.
La sintaxi es serena sense transformar la frase sense sentit, es busca claredat i bellesa.
S’intenta buscar l’armonia perfecta a l’escriptura, encara que també s’usaven llatinismes.
Podíen usar essers mitológics a les seues obres.
En la lírica s’usava la métricaitaliana.

ANTONI CANALS

Vida
Antoni Canals va nàixer a València cap a L’any 1352. Molt jove va ingressar en l’orde dels dominics, on va ostentar diferents càrrecs al Ilarg de la seua vida. Va ser deixeble de fra Vicent Ferrer, i va estudiar diverses disciplines com lògica ,filosofia, gramàtica i teologia.El 1391 el rei Joan I li encarrega la traducció d'algunsllibres en llatí a llengua vulgar. El 1395 pren possessió de la càtedra de teologia de la catedral de València que havia deixat vacant fra Vicent Ferrer, i uns anys més tard apareix com a capellà del rei Martí I L’Humà. Antoni Canals no va estar exempt de l'atmosfera acusatòria que envoltava l’ambient cortesà, tot i que els seus problemes no van ser tan greus com els que va patir Bernat Metge....
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS