Unidad 7

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 10 (2491 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 20 de diciembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
* L’EXPRESSIÓ DE LES EMOCIONES

*.1- Les sis emocions bàsiques i la seva expressió
A aquestes i moltes altres qüestions referides a les expre
Per a què serveix manifestar les reaccions afectives?

És possible reconèixer l'emoció que experimenten?

ssions de les emocions s'ha intentat donar explicació des de la psicologia en les últimes dècades. expressió de les emocions és la forma encom es manifesten, amaguen, o regulen les diferents reaccions afectives. El propi terme “expressió” sembla indicar que l'emoció és en si mateixa una experiència exclusivament interna i si de cas, amb una manifestació externa mitjançant gestos o moviments. No obstant l'emoció té un paper més important que supera la simple dimensió subjectiva, és una experiència psicològica que presenta tressistemes de resposta: el fisiològic, cognitiu i conductual. D'alguna forma l'emoció es troba present en tot moment ja que qualsevol activitat psicològica comporta una experiència emocional.

L'expressió fa referència a la forma com es manifesten les emocions. Forma part del sistema conductual amb la mateixa entitat dels sentiments o les reaccions fisiològiques que es generin. D'entre les possiblesmanifestacions de l'emoció, l'expressió facial és la més característica i sobre ella s'han realitzat els estudis més importants.

Però perquè serveixen les emocions, i quina importància pot tenir la seva manifestació externa?
Ja en els treballs de Darwin es va posar de manifest que l'expressió de les emocions tindria dues funcions fonamentals en l'adaptació al medi: d'una banda el seu caràcterfuncional que facilita la realització de les conductes necessàries per a la supervivència, i d'altra banda la de facilitar la comunicació amb altres organismes de la mateixa o d'altra espècie.

La por que es genera davant una situació potencialment perillosa o nociva facilita la realització de conductes de fugida-evitació i així es protegeix l'organisme de les conseqüències perjudicials que aquestesdeveniment li podria portar. La ira produïda davant estímuls adversos afavoreix la realització de conductes d'atac o confrontació destinades a reduir o eliminar l’estímul amenaçador. O la sorpresa una resposta emocional neutral i breu que facilita els mecanismes d’atenció per a processar el significat de la situació i dóna pas a la reacció emocional més apropiada per a aquesta situació.

Pelque fa a la funció de comunicació les reaccions afectives serveixen tant perquè una persona reconegui les seves pròpies reaccions emocionals com per a identificar les dels altres.

Podem considerar que hi ha sis emocions facials principals les quals poden estar facilitades per les pròpies característiques anatòmiques, i el reconeixement de les quals per part dels altres és general:

1.L'alegria és un estat agradable, desitjable, que porta una àmplia sensació de benestar i increment de l'autoestima i l'autoconfiança. No és fugaç com el plaer sinó que comporta una estabilitat emocional duradora. Les funcions principals de l'alegria són: incrementar la capacitat per a gaudir de diferents aspectes de la vida, generar actituds positives cap a un mateix i cap als altres, afavorirl'altruisme, i l'empatia. Així com establir relacions interpersonals. La felicitat incrementa les nostres sensacions de vigorositat i competència i afavoreix processos cognitius i d'aprenentatge, curiositat i flexibilitat mental.

Tripulació Apollo 1. Rostres d’alegria

2. La ira és una de les reaccions afectives més intenses. Es percep com una forta sensació d'energia iimpulsivitat mitjançant una necessitat d'actuar de forma ràpida i immediata per a solucionar la situació problemàtica. La seva expressió inhibeix reaccions indesitjables d'altres persones i evita situacions de confrontació.

Escena de la pel·lícula Rocky III

3. La por és un sentiment produït per un perill present i imminent, la seva principal funció és la de mobilitzar l'energia...
tracking img