Unidad didáctica matemáticas

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 3 (691 palabras )
  • Descarga(s) : 7
  • Publicado : 25 de mayo de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
UNITAT DIDÀCTICA: Descobrim la geometria!

Temporalització: 4 sesions de 50 minuts. Les activitats d'aquesta U.D. Es realitzaran al llarg d'una setmana, utilitzant la primera hora de la tarda.Objectius:
Reconeixer i ser capaç de dibuixar les tres figures geomètriques bàsiques: el cercle, el triangle i el quadrat.
Reconeixer els colors primaris: vermell, groc i blau.
Separar unaforma geomètrica de la resta.
Classificar els diferents blocs lògics d'acord amb la seva forma, color, mida, etc.
Seguir una sèrie sencilla de blocs lògics.
Desenvolupar les capacitatsd'observar, representar, relacionar, reconeixer, discriminar, ordenar, etc.
Introduir al nen en el desenvolupament del pensament lògic-matemàtic.
Ampliar el vocabulari bàsic iespecífic-matemàtic.
Reconèixer els nombres fins al 7 i relacionar la grafia amb la quantitat.

Activitats:
PRIMER DIA

Prèviament, el professor/a realitzarà tres figures geomètriques (el triangle, la rodona iel quadrat) amb cartolina. Cada figura serà d'un color primàri diferent: El triangle serà vermell, la rodona serà groga i el quadrat serà blau. Cada figura representarà un personatge (el mestre/a elsdibuixarà ulls, nas i boca) i, penjats a la paret de la classe, es convertiran en els protagonistes de la unitat didàctica.

Al principi de la classe, el mestre/a presentarà els personatges alsnens/es i així, podrà realitzar una detecció d'idees prèvies sobre tot allò que en puguin saber els infants. Al finalitzar-la, els aclararà els conceptes més bàsics sobre aquestes figures geomètriques iels endinsarà en el món dels colors.

Posteriorment, repartirà plastilina per a tots els nens per tal de que aquests puguin moldejar-la amb les formes geomètriques i els colors que han aprés.

SEGONDIA

Al començar la classe, els nens/es es col·locaran en forma de cercle al terra i posaran en comú tot allò que van aprendre el dia anterior. El mestre/a, deixarà que els nens expressin...
tracking img