Unidad didactica espacio en el dibujo

Páginas: 3 (596 palabras) Publicado: 25 de marzo de 2011
EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA. PRIMER CICLE. SEGON CURS ESO
UNITAT DIDACTICA:
LA REPRESENTACIÓ DE L'ESPAI I EL VOLUM EN EL DIBUIX.

Objectius d'aprenentatge | Criteris d'evaluació |-Compendre que en les representacions visuals podem percebre l'espai i la profunditat de la realitat. -Saber que en les dos dimensions de la representació podem percebre el volum dels cossos o delsobjectes. -Identificar l'espai en les representacions plàstiques en dos dimensions: fotografia, dibuix pintura. -Distinguir entre la realitat de les tres dimensions físiques i la realitat de larepresentació en les dos dimensions del paper. -Analitzar obres de l'art i publicitat on es facin servir recursos per a representar l'espai i el volum. | 1.Identificar el primer pla i el fons en una imatgegràfica. 2.Identificar diferents tipus de imatge segons la tecnica amb que estàn feta.(Dibuix,foto o pintura). 3. Identificar la representació de volum en natures mortes: les ombres pròpies iprojectades. 4. Creació practica d'obres de dibuix i/o fotografia que indiquin els recursos per a la creació de l'espai i el volum. 5. Realització d'obres pràctiques, principalment dibuix. |Competències bàsiques |
Competències comunicatives: -Competència comunicativa lingüística i audiovisual Entendre els elements de la comunicació audiovisual, entendre que les imatges tenen el seu lenguatgei la seva normativa. -Competències artística i cultural  Apreciació de diferents obres artístiques. Saber crear amb el lenguatge plàstic dibuixos i fotografies que realment indiquin perspectiva ivolum. Competències metodològiques: -Tractament de la informació i competència digital Actitud crítica i reflexiva amb analisi d'imatges. Possibilitat de fer servir programes informàtics de dibuix iretoc fotogràfic. -Competència matemàtica l’habilitat per comprendre la geometria en dos i tres dimensions. -Competència d'aprendre a aprendre  La consciència, gestió i control de les pròpies...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • dibujos didacticos
  • Unidad didáctica: “un paseo por el espacio: el sol, la luna, las estrellas y los planetas”
  • Unidad didactica
  • Unidad didactica
  • Unidad didáctica
  • Unidad didactica
  • Unidad didactica
  • Unidad didactica

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS