Unidad didactica

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 13 (3238 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 17 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
[pic]

[pic]

ÍNDEX

Pag

Introducció 1

Objectius generals, didàctics i continguts 2

Temporització 4

Orientacions metodològiquesbàsiques 5

Avaluació 6

Annex 7
- sessions
- fulls de registre
- informe

INTRODUCCIÓ

Dins de l’educació física el treballles habilitats motrius bàsiques suposa la creació dels esquemes motors i gestuals elementals, imprescindibles pel bon desenvolupament dels nens/es.

Considerem com habilitats motrius bàsiques:
- Quadrupèdies
- Desplaçaments
- Salts
- Girs
- Rodar
- Grimpar
- Maneig d’objectes, amb diferents parts del cos: llançaments/recepcions,
Transportar, empènyer,Estirar, aixecar..

OBJECTIUS GENERALS

- Participar amb satisfacció de les activitats fisicoesportives, tot respectant les normes bàsiques

- Utilitzar els aspectes bàsics dels aprenentatges en situacions reals de pràctica

OBJECTIUS DIDÀCTICS

- Adquirir les habilitats motrius bàsiques

- Adquirir les destreses motrius bàsiques

- Participar activamentals jocs i tasques presentades

- Desenvolupar les coordinacions dinàmiques generals i específiques

- Desenvolupar actituds i postures correctes i sanes

- Valorar i gaudir de l’activitat física

CONTINGUTS

- Realització de desplaçaments variats: Marxa, cursa, quadrupèdies

- Practica de llançaments i recepcions

- Realització de salts de diferents formes- Vivències variades de grimpar

- Realització de girs

- Pràctica de transportar, empènyer, estirar objectes

- Valoració i acceptació de les pròpies habilitats motrius

- Respecte a les activitats dels altres

- Gust i satisfacció per a l’activitat física

- Coneixement de les diferents formes de desplaçament.

- Coneixement dels diferentstipus de llançaments i recepcions.

- Coneixement dels diferents tipus de salts.

- Aprenentatge de les possibilitats de grimpar.

- Coneixement de diferents formes de girar sobre eixos i superfícies diverses.

TEMPORITZACIÓ

|Sessió/|
|continguts |
|Objectiu: |
|Contingut:|
|Participants: tot el grup |
|Recursos: - Espai: gimnàs |
|- Material: bancs suecs, matalassos, espatlleres, cons, tanca, pilotes |

Activitat:
Escalfament:
|Temps |Explicació |Representació gràfica |
| |Joc: tocar i parar: un participant la para, aquest a de |...
tracking img