Unidades de convivencia

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 40 (9839 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 31 de octubre de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
portada

índice

Casa de acollida Marialar
Acollida de urgències
Objectius :
La Casa d’Acollida pretén donar resposta a famílies monomarentals en situació de vulnerabilitat (risc d’exclusió social i/o víctimes de violència masclista)

La intervenció que es desenvolupa pretén pal·liar la situació de crisi de les dones i famílies, més que establir processos de millora a mig o llargtermini. Es facilitarà la contenció de la situació cobrint les necessitats bàsiques ( allotjament, alimentació, higiene i salut) i oferint suport sòcio-educatiu.

Oferim un espai on mares i fills/es siguin acollits/des i atesos/es segons les seves necessitats. Esdevé un recurs per la família i el professional de referència per tal que tinguin un marge d’acció que els permeti articular altresrecursos més estables i completar el diagnòstic iniciat per aquest professional.
Temps d’estança
Les famílies i dones soles que s’atenen a la CAM poden estar un mínim d’un dia fins a un màxim de 6 setmanes.
L’ingrés s’articula, de forma coordinada amb la CAM, des de l’entitat que sol.licita plaça. No es fa “reserva” de plaça.

Metodologia

Protocol per l’ ingrés d’urgències
1. Demanda deplaça mitjançant trucada telefònica a la direcció de la CAM.
TEL: 902107498 / FAX: 93 212 01 34 / CORREU ELECTRÒNIC: acollidamontseny@caritasbcn.org
2. Formalització de la demanda mitjançant informe social, document de sol·licitud de plaça i document de compromís, que s’haurà de fer arribar a l’adreça electrònica.
3. Valoració de la demanda per part de la direcció.
4. Pactar hora idia d’ingrés.
5. La dona derivada vindrà acompanyada d’un professional del servei derivant. En aquelles situacions que la dona no conegui la llengua, l’entitat derivant ha de garantir la presència d’un intèrpret.
6. Rebuda de la família i ubicació a la casa. El professional que fa la rebuda a la casa, explica a la dona la finalitat del recurs (allotjament, manutenció i contencióemocional), el cost de l’estada, les competències del recurs d’origen (seguiment social de la família, recerca del recurs de sortida,...)
Quan la dona no compti amb cap ingrés econòmic, el professional referent haurà donat a aquesta, en el moment de l’ingrés uns diners de butxaca per fer front a: transport, medicaments, bolquers...
7. La T.S. derivant té la responsabilitat de fer un seguimentsetmanal de la dona, per tal d’informar tant la dona com a la casa del seu procés de sortida.
8. Signatura del document de compromís per part de la dona.
També s’informa a les usuaries de que hi ha uns horaris establerts tan a la hora de esmorzar, dinar sopar, i en el cas de fer sortides de la casa hi ha un horari màxim de entrada fins a les 20:00h i també es poden pactar horaris de cap desetmana.

Activitats
Les mares que gaudeixen d’aquest servei tenen unes activitats obligatòries que són: en primer lloc tenir cura dels seus fills i responsabilitzar-se d’ells.
El centre els hi ofereix a les mares serveis externs de gimnàstica, pilates, ioga, completament gratuïts, d’aquesta manera poden sortir del centre acompanyades de la monitora i així no estan sempre tancades al centre.Tenen servei de alfabetització al cas de les estrangeres o persones que ho necessitin, i de català, aquestes classes les comparteixen les educadores i en ocasions per part de voluntariat.
Els dimecres a la tarda fan manualitats i costura.
En dies programats tenen accés a la ludoteca del centre que està situat en el tercer pis i disposen de tot tipus de material típic d’una ludoteca i també deordinadors, per poder-se conectar per tal de trobar feina i d’aquesta manera poder sortir de la situació en que es troben.
Els caps de setmana poden fer sortides soles amb grup o acompanyades de la treballadora familiar.
Les activitats dintre del centre es reparteixen setmanalment de forma rotativa respecte a col·laborar en les tasques de cuina, posar i desparar taula, ordenar la part dedicada a...
tracking img