Unihoquei 4x4

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (965 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 29 de septiembre de 2010
Leer documento completo
Vista previa del texto
UNIHOQUEI 4X4.

2n ESO
TEORIA 1a AVALUACIÓ.

UNIHOQUEI 4X4.
Camp:
Tindrà unes dimensions mínimes de 10x20 m i estarà acotat en el seu perímetre per tanques delimitadores.
Les porteries de60x90 cm i separades del fons 2,85 m.

Àrea de porteria:
És un rectangle de 3x1,5 m que no pot xafar cap jugador.
Equips:
Format per un màxim de 8 jugadors dels quals jugaran 4. Obligatòriament 2jugadors deuen ser xics i dues xiques. En categoria infantil els equips poden ser: masculins, femenins o mixtes indistintament.
El pal:
Deu ser de plàstic i arrodonit i la pala pot presentar unaxicoteta curvatura en una cara plana. La longitud no excedirà de 950mm.

La bola:
Diàmetre de 72 mm i 26 forats de 10 mm de diàmetre. El seu pes no excedirà de 23 gr.

Duració:
Dos temps de 8’ ambdescans de 2’.

Sacada inicial:
Bola en el punt central i s’efectua una sacada neutral. Un membre de cadascú dels equips disputarà la bola a la senyal de l’àrbitre. Cada jugador es col·loca en fronta la línia de fons de l’equip contrari, col·locant els peus perpendiculars a la línia central i a la mateixa distància d’ella. Els bastons s’agafen amb una empunyadura normal i les pales es col·loquena cada costat de la bola sense tocar-la i perpendicularment a la línia central. El jugador visitant tria el camp . Cada equip deu estar sobre el seu propi camp i a 3m de la línia central.

Sacadaneutral: es concedeix quan
1. La bola es deteriorada de forma involuntària i no es pot jugar.
2. La porteria està desplaçada del seu lloc i no es pot posar ràpidament.
3. Les peces de labanda s’han separat en una zona pròxima a on es juga al bola.
4. Hi ha una lesió que afecta directament al joc.
5. Hi ha circumstàncies especials: entrada de persones o objectes a la pista...6. L’àrbitre dubta qui és l’equip infractor o hi ha una acció antireglamentària simultània dels dos equips.
Represa del joc:
Si la bola ix, el joc se reinicia des de on ha eixit i a una...
tracking img