Unilever

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 4 (944 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 5 de junio de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
1. Despreci per la feina ben feta, sentirse inútil en poques paraules, i gens valorada cuan julia trova salvetats o no trova be el treball de les protes de urgencies que li había encarregat apatricia.
2. Despres de la reunió a la cafetería julia va anar amb les altre compañes a criticar el seu treball com masa agoserat
3. Sensasio dinseguratat al fer i expsoar al feina, es sentintimdiada les mriades lacosen, es sent desocupada
4. El tablón de informacio de servicio estaba fet i era la seva feina, les seves compañes dalguna manera lavien enganyat pk fes la seva feina malamentl.E s més no havien tingut en compte les seves preferencies, si no nomes les delles mateixes, aixi que patricia es va sentir apartada
5. Comensen a ssurgir aspectos depresius, sa de pendre pastillesper domri,
6. Falta de comunicación va arrivar tard a una reunió pk ningu li havia dit que sadelantava. A més gracietes de les compañes i de la jefe aludinla a ella, i li va encarregar ordenar eldespatx mentres les altres es despedien della pk anva de viatge
7. En cocnret tots li tenían enveja ja que donat el poc temps que protava alla havia pujat mol rapid respecte els altres queprotaven molts anys i aixo va ser causa de descontent. Julia li va coemntar al jefe de que el pesuto a patricia li nava gran, i va aludir a la falta dexperiencia dakella, la volia posar a un lloc inferioratre cop

1. Identificar las conductas de mobbign en este caso.

Contra el treball

Al principi cuan es reuneixen julia i patricia al cafetaria, surgeix la primera conducta de mobbing , onpresiona i fa critiques injustes sobre el seu treball, que ella mateixa l’hi havia asignat com a premi.

-En el cas de el taulell d’anuncia que era una feina seva, ademés de ferl iel seu treball lesseves compañes li van donar una informacio falsa intentant que comete errors per desacreditar el seu treball, o per exemple cuan li va comentar al jefe que li quedaba gra el seu lloc

Li asgingava...
tracking img