Unitat didàctica l'hort

Páginas: 26 (6441 palabras) Publicado: 21 de noviembre de 2011
Unitat didàctica: L’hort

ÍNDEX

Pàgina
Introducció i justificació Objectius i continguts Àrees implicades en la proposta didàctica Relació dels objectius amb les Competències del Currículum de Primària Normes de l’hort Programació: sessions Conclusions Bibliografia

2 3 6 7 10 11 25 26

1
CIÈNCIES NARTURAS I LA SEVA DIDÀCTICA II

Unitat didàctica: L’hort

1. INTRODUCCIÓ IJUSTIFICACIÓ: L’HORT A L’ESCOLA.

La nostra proposta didàctica pretén treballar els aspectes bàsics de l’hort, la seva creació, tasques, eines necessàries,... és a dir, conèixer i crear un hort escolar. La unitat està adreçada a alumnes de cicle mitjà d’educació primària, concretament alumnes de 4t.

L’horticultura és una de les activitats més antigues de l’home i juntament amb la ramaderia haconstituït la font de subsistència de la humanitat a pràcticament totes les cultures. Aquesta activitat tant important, com moltes altres, ha estat totalment apartada de l’escola, i, si hi entrava, era d’una manera totalment teòrica. De mica en mica, però, alguns mestres s’han decidit a introduir-la a l’escola com a mitjà molt útil per a fer un estudi interrelacionat de les diferents matèries i, almateix tems, per a vincular els alumnes a una activitat productiva i creativa.

L'hort ens pot aportar moltíssimes experiències que poden ser útils tant a alumnat com experiències adaptades a tots els nivells i interessos.

a professorat,

Per altra banda, no només es treballa el nivell experiencial i conceptual de l'hort, sinó que també potenciem i treballem altres aspectes com el respecte, eltreball en equip, ...actituds que l'alumnat ha de desenvolupar durant l'etapa de primària. A part d'adquirir coneixements els alumnes adquiriran competències personals i desenvoluparan la seva autonomia i aprenentatge.

En la nostra unitat didàctica pretén treballar a partir de diferents activitats tant la planificació d’un hort, com les tasques que s’hi fan, els materials i einesnecessaris...així com posar-ho en practica amb experiències directes; això ho veurem més detalladament en la programació de les activitats posteriorment.

2
CIÈNCIES NARTURAS I LA SEVA DIDÀCTICA II

Unitat didàctica: L’hort

2. OBJECTIUS I CONTINGUTS

El currículum d’educació primària marca per cada àrea una sèrie de capacitats a adquirir durant tota l’etapa. En quant a l’àrea de coneixement del medinatural, social i cultural, té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents:

1. Plantejar-se, identificar i resoldre interrogants i problemes relacionats amb fenòmens i elements significatius de l’entorn natural, social i cultural, utilitzant estratègies de cerca i tractament de la informació, i analitzar els resultats i plantejar solucions alternatives als problemes.

2.Utilitzar diversos llenguatges per expressar i comunicar els continguts de l’àrea de forma personal i creativa, seleccionar i interpretar dades expressades per mitjà de codis diversos (lingüístics, numèrics i gràfics) i reflexionar sobre el propi procés d’aprenentatge.

3. Comportar-se d’acord amb els hàbits de salut i higiene personal derivats del coneixement del cos humà, mostrant una actitudd’acceptació crítica i de respecte per les diferències individuals (edat, sexe, característiques físiques i personalitat).

4. Participar activament en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària, cooperativa i dialogant, argumentar les pròpies opinions i contrastar-les amb les dels altres, respectant els principis bàsics del funcionament democràtic.

5. Prendre consciència depertinença a diferents àmbits socials i culturals, reconèixer la diversitat com a element enriquidor de la convivència, respectar la igualtat de drets i deures de les persones, reconeixent les pròpies responsabilitats.

6. Identificar l’especificitat dels éssers humans i analitzar i valorar críticament la intervenció humana en el medi i el seu impacte al llarg del temps, adoptant compromisos...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Unitat Didàctica
  • Unitat Didàctica Emocions
  • unitat didactica valencia
  • Unitat Didàctica De La Tardor
  • Unitat Didactica El Mercat
  • Unitat didàctica suma portant
  • UNITAT DIDÀCTICA EDUCACIÓ EMOCIONAL
  • Unitat didàctica: ens alimentem

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS