Univers

Páginas: 3 (692 palabras) Publicado: 20 de noviembre de 2011
1. Indica les diferències entre estrella, planeta, galàxia, cúmul de galáxies, supernova i forat negre.

Estrella: esfera de plasma que manté la seva forma gràcies a un equilibri de forces anomenatequilibri hidrostàtic.
Planeta: Un planeta és un cos celeste que orbita al voltant d'una estrella o romanent d'ella i que té suficient massa perquè la seva gravetat superi les forces del cos rígid,de manera que assumeixi una forma en equilibri hidrostàtic (pràcticament esfèrica).
Galàxia: Una galàxia és un sistema massiu de núvols de gas, planetes, pols còsmic, i potser matèria fosca, ienergia fosca, unit gravitatòriament. Formant part d'una galàxia existeixen subestructures com les nebuloses, els cúmuls estel·lars i els sistemes estel · lars múltiples.
Cúmul de galàxies: Les agrupacionsgalàctiques són super-estructures còsmiques formades per milers de galàxies. Aquestes estructures estan formades per milers d'agregats de galàxies de diferents formes i mides.
Supernova: Unasupernova és una explosió estel·lar que provoca l'expulsió de les capes externes de la estrella enriquint l'espai que l'envolta amb elements pesats. Les restes eventualment componen núvols de pols i gas.Quan el front d'ona de l'explosió arriba altres núvols de gas i pols properes, les comprimeix i pot desencadenar la formació de noves nebuloses solars que originen, després de cert temps, nous sistemesestel · lars...
Forat negre: Un forat negre és una regió finita de l'espai-temps provocada per una gran concentració de massa en el seu interior el que genera un camp gravitatori tal que cap partículamaterial, ni tan sols els fotons de llum, poden escapar d'aquesta regió. Al centre de la majoria de les galàxies hi ha forats negres supermassius.

2. D’on i com s’origina l’energia de lesestrelles?

L’energia d’una estrella s’origina a partir de reaccions nuclears: la fusió i la fisió.
- Fisió: Un nucli pesat es divideix en dos o més nuclis petits, a més d'alguns subproductes com...
Leer documento completo

Regístrate para leer el documento completo.

Estos documentos también te pueden resultar útiles

  • Universidad
  • Universidad
  • Universidad
  • Universidad
  • LA UNIVERSA
  • Universidad
  • universo
  • universidad

Conviértase en miembro formal de Buenas Tareas

INSCRÍBETE - ES GRATIS