Universi

Solo disponible en BuenasTareas
  • Páginas : 8 (1895 palabras )
  • Descarga(s) : 0
  • Publicado : 26 de febrero de 2011
Leer documento completo
Vista previa del texto
Miquel Romero Carrera

GEOGRAFIA DE CATALUNYA

Pràctica 3: Ciutat de ciutats

Referència bibliogràfica

Nel·lo i Colom, Oriol. Ciutat de ciutats, Barcelona: Editorial Empúries, 2001; 239 pp., (Biblioteca Universal, 154)

Autor

Oriol Nel·lo i Colom, va néixer a Barcelona el 19 de novembre de 1957. Actualment resideix a Barcelona i és llicenciat en geografia en la Universitat Autònomade Barcelona des de l’any 1981. L’autor del llibre ha estat investigador al Center for Metropolitan Planning and Research, a la Universitat, John Hopkins entre 1984-1985 i també investigador de l’Institut d’Estudis Metropolitans entre 1985-1986, on fou director del 1988-1999.

És especialista en geografia urbana i professor d’aquesta matèria des del 1988, a la Universitat Autònoma de Barcelona,ha fet nombrosos estudis i treballs de les dinàmiques urbanes i la relació entre l’organització administrativa i les estructures territorials, sobre planejament urbanístic, estratègic, territorial…

És membre de la Societat Catalana d’Ordenació del Territori, siguent el vicepresident des del 1994.

Pel que fa a la seva bibliografia és molt diversa; ha estat un autor influent i ha publicatdiverses obres que han aportat aspectos diversos i interessants al camp de la geografia i més en concret de l’àmbit urbà. Algunes de les obres:

La ciutat del futur, el futur de les ciutats (Barcelona: Fundació Rafael Campalans; Barcelona, 1998), realitzat amb Jordi Borja i Josep Ma. Vallès. "La ciutat il·limitada i la ciutat futura". Secció del llibre La ciutat: visions, anàlisis i reptes (Girona:Ajuntament de Girona; Universitat de Girona, 1998), a cura de Joan Nogué.
"Le dinamiche metropolitane: la diffusione della città sul territorio". Secció del llibre Barcellona. Un nuovo ordine territoriale (Milà: Franco Angeli, 1999) a cura de Francesco Indovina.
"L'organització territorial de l'administració pública a Catalunya (1931-1975).
Crònica d'un debat". Ponència publicada a les Actesdel V Congrés Internacional d'Història Local. L'estructuració territorial de Catalunya. Els eixos cohesionadors de l'espai. Barcelona: L'Avenç, 2001.
"The Olympic Village of Barcelona". Secció del llibre Olympic Villages. Hundred Years of Urban Planning and Shared Experiences (Lausana: Comité Olímpic Internacional, 1997) a cura de Miquel de Moragas, Montserrat Llinés i Bruce Kidd.
"El parc eòlicde les serres de Pàndols i Cavalls". Secció, realitzada amb Edmon Castell, del llibre Aquí no! Els conflictes... (Barcelona: Empúries, 2003), a cura d'Oriol Nel·lo mateix.
Pla director urbanístic del sistema costaner (Barcelona: DPTOP, 2006) dirigit amb Joan Llort.
"L'organització territorial en el nou Estatut de Catalunya. Gènesi i concreció d'una reforma incompleta", secció del llibreL’organització del territori, un repte per al segle XXI (Cabrera de Mar, Maresme - Barcelona: Galerada - Fundació Universitat Catalana d'Estiu, 2008) editat a cura de Joan Tort, Valerià Paül i Joan Maluquer.

Resum del treball

El llibre Ciutat de ciutats tracta de diferents aspectes i visions que l’autor escriu i plasma en el text, una d’elles és el futur de les ciutats com també el seu creixement, elsaspectes territorials, ambientals, les noves formes de mobilitat i el recent decreixement urbà.

L’autor per tal d’estudiar tots els factors que afectaran a la ciutat en un futur es centra en l’anàlisi de la ciutat de Barcelona on hi engloba també tot el que és l’entorn metropolità, centrant-se en l’estudi de les ultimes dècades de la ciutat i les seus canvis.

La lectura està estructurada ambun total de cinc capítols. Al primer punt fa una explicació de diferents aspectes que afecten a la ciutat actualment com és la delimitació. En aquest camp hi afegeix la morfologia de la ciutat, la funcionalitat i la jurisdicció. Recolza un pla col·lectiu que serveixi per tal de crear una ordenació que beneficiï el desenvolupament urbà i els seus habitants, aquest s’hauria d’elaborar a través...
tracking img